blank
Obelių socialinių paslaugų namų Globos centro specialistės (iš kairės) Sandra Macijauskienė, Kamilė Katinauskienė, Dovilė Panasovienė, Jolanta Šapokienė nuramina abejojančius: globėjai bei įtėviai nepaliekami vieni, su jais ir toliau bendraujama, padedama. S. Matulionės nuotr.

Globoti paauglių nesiveržia

Globos centrui labiausiai reikia žmonių, kurie galėtų laikinai globoti paauglius. Turime budinčių globotojų, globėjų, kurie priima mažesnius vaikus, bet trūksta stiprių šeimų, galinčių prižiūrėti paauglius. Ypač laukiame globėjų, kurie nebūtų susiję su vaikais giminystės ryšiais. Tai ne vien mūsų rajono, bet ir visos šalies problema. Labai iškalbingas toks faktas: per praėjusius metus visoje Lietuvoje į giminystės ryšiais nesusijusias šeimas priimta tik 10 paauglių, vyresnių kaip 10 metų. Akivaizdu, jog vengiama globoti ar įsivaikinti jaunuolius, kurie į šeimas ateitų jau su savais susiformavusiais įpročiais, draugų ratu. Tokie jauni žmonės ateina iš biologinių šeimų ar globos įstaigų su tam tikru patyrimo „bagažu“, kuris ne visada būna  teigiamas. Be to, tokiame amžiuje kyla paauglystės iššūkių. O kai viskas persipina, globėjams ar įtėviams keblu spręsti krizes. Todėl dauguma suaugusiųjų renkasi globoti ar įsivaikinti mažylius.

Tokias aktualiausias nešventiškas mintis, susėdusios prie stalo, „Gimtajam…“ išsakė Obelių socialinių paslaugų namų Globos centro vadovė Jolanta Šapokienė, globos koordinatorė Kamilė Katinauskienė, taip pat atestuotos socialinės darbuotojos Sandra Macijauskienė ir Dovilė Panasovienė.

Nors įstaigos pavadinime yra žodis „Obelių“, tačiau tai tik formalumas. Globos centras įsikūręs Rokiškyje, Vytauto gatvėjės 25-ajame name, trečiame aukšte. Rokiškėnams ši vieta gerai žinoma. Tame pačiame name patalpas turi rajono neįgaliųjų draugija, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Rokiškio skyrius.

Globotojai – laikini, globėjai – nuolatiniai

Globos centras teikia socialines paslaugas ir kitą pagalbą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, įtėviams ir jų globojamiems (rūpinamiems) vaikams. Nesusidūrusiems su globa ar įvaikinimu, šios sąvokos gali pasirodyti painokos, tačiau tik iš pirmo žvilgsnio.

Eiliniam piliečiui tikriausiai suprantamiausias yra įtėvių statusas, kai vaikas tampa pilnateisiu šeimos nariu. O kuo skiriasi globotojai ir globėjai?

Budintis globotojas dirba turėdamas individualios veiklos pažymą ir prižiūri vaiką tik tol, kol pagerėja situacija biologinėje šeimoje. Ilgiausias terminas – vieneri metai. Išimtinais atvejais laikas pratęsiamas dar pusmečiui. „Budintis globotojas sudaro sutartį su Globos centru, o atlyginimą jam moka savivaldybė. Vaiką jis turi priimti bet kuriuo paros metu, net naktį. Budintis globotojas nėra vaiko įstatyminis atstovas, o pas globėjus vaikas ateina kaip šeimos narys, jam atstovauja globėjas. Globėjai už tai algos negauna“, – esminius skirtumus paprastai aiškino J. Šapokienė.

Šiuo metu rajone dirba 2 budintys globotojai, kurie gali prižiūrėti mažamečius vaikus.

Vaikams augti padeda 45 globėjų šeimos, net 20 iš jų su globotiniais susijusios artimais giminystės ryšiais – tai  seserys, broliai, močiutės, seneliai. Likusių šeimų globėjai irgi giminaičiai, tik jau tolimesni, tačiau vis tiek susiję kraujo ryšiu. Iš viso globėjų šeimose auga 68 vaikai, iš jų 9 – „Katalėjos“ šeimynoje.

Pasak J. Šapokienės, globojamų vaikų skaičius keletą metų nežymiai kinta, tačiau tendencija išlieka – jis svyruoja apie 70. Šiuo aspektu Rokiškis neišsiskiria ir laikosi šalies statistikos „viduriuke“.

Ką daryti, jei ketinu globoti ar įsivaikinti?

„Kartais žmonės ilgai brandina mintį ir nesiryžta, bijo kreiptis, vengia klausti. Paskambinkite telefonu, bendraukime elektroniniu paštu arba ateikite į pokalbius čia, Vytauto gatvėje. Galima kalbėtis anonimiškai, – abejojančius ramina D. Panasovienė. – Paskutinė konsultacija tęsėsi 2 valandas. Mes iš visų pusių stengiamės parodyti šias situacijas. Tarkime, žmogus net nežino, ką rinktis – budinčio globotojo statusą ar globėjo. Išaiškiname skirtumus, tada žmogus ir apsisprendžia. Jį lydime visu keliu, kol globėjo šeimą atkeliauja vaikas.“

Būsimiems globotojams, globėjams ir įtėviams organizuojami nemokami mokymai. Net tada, kai baigiasi mokymai, niekas neverčia būtinai tapti globotoju, globėju. Mokymai skirti tam, kad suaugusieji „pasimatuotų“ vaiko patirtį, suvoktų, ar tai atitinka jų lūkesčius, galimybes. Specialistės patikino, jog užsiėmimų laikas kruopščiai būna derinamas su kiekviena grupe ar šeima pagal jų poreikius ir dažniausiai vyksta vakarais, po darbo. Jei sunku atvažiuoti, organizuojami nuotoliniai mokymai.

Šie mokymai vadinasi GIMK programa. Juose daug įtaigios vaizdo medžiagos, diskusijų. Į situacijas pažvelgiama iš vaiko pozicijų. Anot specialisčių, pasitaiko, jog nagrinėdami situacijas žmonės netgi susigraudina.

Kartais žmonėms kyla klausimų, kam tokių mokymų reikia, jei dalyviai turi savų vaikų auginimo ir apskritai gyvenimiškos patirties. S. Macijauskienė paaiškina: „Vaikai į globos institucijas patenka ne iš stebuklingų sąlygų. Jie būna daug ką matę, daug ką išgyvenę. Taigi suaugusiems reikia truputėlį daugiau žinių ir supratimo, kaip atsiliepti į vaiko poreikius, kaip jam padėti, kaip jį suprasti vienokiose ar kitokiose situacijose.“

Nepalieka vienų

Baigus mokymus, ne mažiau nei du kartus susitinkama pareiškėjų namuose ir pildomas klausimynas. Tuomet pateikiama išvada, ar dalyviai pasirengę globoti, įvaikinti. Gaila, bet ji ne visada būna teigiama. Kartais koją pakiša psichologinės problemos, kartais netinkamos buitinės sąlygos.

Sukliudyti gali ir asmens teistumas, tam tikros ligos. Tačiau šios dvi kliūtys paaiškėja dar iki mokymų, kuomet informaciją pateikia tam tikros institucijos.

Augindami vaikus, globėjai bei budintys globotojai ryšių su Globos centru nenutraukia, nes yra privalomai teikiamų paslaugų. Jei atsiranda poreikis, vyksta tęstiniai mokymai. Tuo tarpu įtėviams tai nėra privalu, tačiau jie gali kreiptis bet kada, kai tik iškils klausimų ar problemų. „Įtėvius konsultuojame tik tuomet, kai kreipiasi patys. Jie nepaliekami vieni – bendradarbiaujame ir bendraujame lygiai taip pat, kaip su globėjais“, –akcentuoja K. Katinauskienė.

Amžiui apribojimų yra, bet…

Paprastai į globėjo statusą gali pretenduoti 21–65 metų žmonės, tačiau artimieji giminaičiai gali būti jaunesni (globėju leidžiama tapti nuo 18 metų) arba vyresni. J. Šapokienė pabrėžia, jog į pastaruosius atvejus žvelgiama labai atidžiai: „Jei močiutei 66 metai, tuomet jau vertinama situacija, nes, tarkime, jei numatomam globoti kūdikiui vos 3 mėnesiai, tai besirūpinant juo gali kilti problemų. Tokiu atveju apžvelgiam šeimos situaciją iš visų pusių.“

Nusiteikite – su šeima teks bendrauti vaiko labui

Bet kuriuo atveju vaikui labai svarbu palaikyti ryšius su biologine šeima. Globėjai ar įtėviai negali turėti išankstinio nusistatymo prieš biologinius tėvus. Kaip organizuojami susitikimai? D. Panasovienė sako: „Neskatiname, kad susitikimai vyktų globėjų šeimoje. Geriau pasirinkti neutralią aplinką – miestą, gamtą, mūsų Globos centro patalpas. Nėra apibrėžta, kiek kartų turi vykti tokie susitikimai ir kokia jų trukmė, viskas vertinama pagal vaiko poreikius. Kai skirta laikina globa, susitikimai intensyvesni, nes tikslas – sugrąžinti vaiką į biologinę šeimą. Budintys globotojai įslaptinti, neskelbiamos jų pavardės, taigi susitikimai su biologine šeima tikrai negali vykti jų namuose.“

Kviečia savanorius ir vieną etatinį

Prisidėti prie vaikų gerovės galima ir kitais būdais. Šiuo metu Globos centras ieško psichologo. Jam pasiūlytų visą etatą. O kol kas tokias paslaugas tenka pirkti arba klientus nukreipti į kitas institucijas.

Kitas dalykas – labai laukiami savanoriai, ypač vyresniųjų klasių mokiniai, mat susiduriama su problema – vyresnio amžiaus globėjai ne visada sugeba padėti vaikams mokantis anglų kalbos ar matematikos… Taip pat savanoriai padeda organizuoti renginius, per šventes užimti vaikus.

Globos centro specialistės tikisi, kad kuo daugiau žmonių supras jų darbo užskulisius ir specifiką, tuo drąsiau imsis globotojų, globėjų ar įtėvių statuso.

blueyellow1
Subscribe
Informuoti apie
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments