blank
Redakcijos archyvo nuotr.

Meras įpareigotas informuoti

Atsižvelgdama į Seimo 2022 m. vasario 24 d. rezoliuciją „Dėl Rusijos ir Baltarusijos agresijos prieš Ukrainą“, Rokiškio rajono savivaldybės taryba nusprendė vienašališkai nutraukti Baltarusijos Respublikos Vitebsko srities Pastovių rajono vykdomojo komiteto ir Rokiškio rajono savivaldybės bendradarbiavimo ir partnerystės sutartį, kuriai buvo pritarta 2009-ųjų birželio 19 d. Minėtas dokumentas „Dėl bendradarbiavimo sutarties su Baltarusijos Respublikos Pastovių rajono vykdomuoju komitetu“ pripažintas netekusiu galios.

Rokiškio rajono meras Ramūnas Godeliauskas įpareigotas informuoti Pastovių rajono vykdomąjį komitetą, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją, mūsų šalies ambasadą Minske, Baltarusijos Respublikos ambasadą Vilniuje apie sutarties nutraukimą.

Kaip bendradarbiavo    

Rajono savivaldybės Komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėja Irena Matelienė sakė, kad Rokiškio krašto muziejaus bendradarbiavimas su Pastovių savivaldybe, muziejumi prasidėjo daugiau nei prieš 15 metų.

Bendradarbiavimą, jo kryptis ir konkrečias iniciatyvas paskatino grafų Tyzenhauzų giminės istorinis palikimas, jų indėlis į šių valstybių politinę, kultūrinę ir ekonominę raidą, įvairių bendrų projektų veiklos sudarė galimybę bendrauti, keistis patirtimi, mokytis vieniems iš kitų, viešinti Tyzenhauzus, jų sukauptas kultūros vertybes, palikimą pritaikant kultūros, švietimo, turizmo reikmėms.

2007 m. organizuota mokslinė konferencija „Tyzenhauzai Lietuvoje ir kaimyninėse valstybėse“, kurioje pranešimus skaitė Baltarusijos rašytojų sąjungos narys I. Prakapovičius, Pastovių muziejaus direktorė R Kuračenko.

2012 m. vykdytas projektas „Turizmo abipus sienos Lietuvoje ir Baltarusijoje skatinimas, didinant kultūrinio-istorinio paveldo prieinamumą bei patrauklumą Rokiškio ir Pastovių rajonuose“: organizuota tarptautinė ekspedicija Lietuvoje ir Baltarusijoje.

2013 m. muziejuje surengta tarptautinė mokslinė konferencija „Grafų Tyzenhauzų giminės paveldas“, kurioje pranešimus skaitė net 6 Baltarusijos mokslininkai.

2015 m. organizuota apskritojo stalo diskusija „Tyzenhauzų kultūros kelias“, kurioje dalyvavo Pastovių savivaldybės atstovai, muziejininkai.

2019–2021 m. vykdytas 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „Nematerialios kultūros ir vietinio istorijos paveldo išsaugojimas, prieinamumas ir plėtra, gerinant darnų turizmo konkurencingumą Latvijoje, Lietuvoje ir Baltarusijoje“: „Atraskime regionų šaknis iš naujo!“ Jo vienas iš partnerių buvo Polocko apygardos vykdomojo komiteto Švietimo, sporto ir turizmo departamentas.

Užsienio reikalų ministerijos pašymas

Užsienio reikalų ministerija, atsižvelgdama į Rusijos Federacijos (RF) ir Baltarusijos Respublikos (BR) vykdomą beprecedentę karinę agresiją prieš Ukrainą ir tokiais veiksmais šiurkščiai pažeidžiamą tarptautinę teisę, Lietuvos Respublikos valstybės institucijoms, įstaigoms ir jų darbuotojams rekomendavo: apriboti bendradarbiavimą su RF ir BR institucijomis iki minimaliai būtino, o tarptautinių sutarčių, tarptautinių tarpžinybinių susitarimų ar kitokio pobūdžio susitarimų ir memorandumų su RF ir BR taikymo poreikį vertinti per pirmaeilių Lietuvos Respublikos ir mūsų piliečių interesų užtikrinimo prizmę ir atsižvelgiant į prisiimtus imperatyvius įsipareigojimus.

Apriboti/nepalaikyti jokių oficialių kontaktų (tiek raštu, tiek žodžiu) su RF ir BR institucijoms ir jų pareigūnais, išskyrus atvejus, susijusius su gyvybiškais svarbiais Lietuvos Respublikos interesais ar specifinius operatyvius atvejus.

Institucijoms gavus tiesioginius kreipimusis iš RF ar BR ambasadų Vilniuje, informuoti, kad toks susirašinėjimas turi būti vykdomas tik per Užsienio reikalų ministeriją (išskyrus atvejus, numatytus tarptautinėse sutartyse dėl konsulinių santykių).

Nedalyvauti RF ir BR organizuojamuose bet kokio formato renginiuose ar renginiuose, prie kurių organizavimo prisideda RF ar BR, ir nekviesti šių valstybių atstovų į Lietuvoje organizuojamus renginius ar Lietuvos organizuojamus renginius daugiašaliuose formatuose.

Dalyvaujant daugiašaliuose formatuose aktyviai smerkti, pasitelkus ar subūrus bendraminčių valstybių atstovus, RF ir BR karinės agresijos veiksmus prieš Ukrainą, ir reikalauti nedelsiant nutraukti karinę agresiją.

„Atsižvelgiant į teisines/procedūrines galimybes ir įvertinus galimą poveikį, siekti RF ir BR pašalinimo ar jų narystės sustabdymo tarptautinėse organizacijose, tarptautinėse institucijose ir kituose daugiašaliuose formatuose, taip pat RF ir BR atstovų pašalinimo/neišrinkimo tarptautinių organizacijų valdymo organuose, tarptautinių organizacijų vykdomų programų su RF ir BR nutraukimo, prioritetą teikiant bendrai Europos Sąjungos valstybių ar bendraminčių valstybių koordinuotai pozicijai šiais klausimais. Pozicijų dėl RF ir BR ribojimo tarptautiniuose formatuose koordinavimo klausimais prašome konsultuotis su Užsienio reikalų ministerija (jtd@urm.lt)“, – rašoma užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio išplatintame pranešime.

.

blueyellow1
Subscribe
Informuoti apie
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments