A. Skorupskas 1988 m. baigė Kauno medicinos institutą ir įgijo chirurgo specialybę. Šiuo metu direktorius turi dvi galiojančias abdominalinio chirurgo ir bendrojo chirurgo licencijas, taip pat sveikatos apsaugos vadybos magistro laipsnį. Vadybinė direktoriaus patirtis yra daugiau nei 12 metų – dirbo rajoninėje poliklinikoje, rajoninėje ligoninėje, Sveikatos apsaugos ministerijoje. Jam teko dirbti projektinį darbą. A. Skorupskas trejus metus kaip ES ekspertas dirbo Ukrainoje – tyrė ir vertino šios šalies sveikatos apsaugos būklę, sprendė humanitarinės pagalbos klausimus.

Eidamas Panevėžio ligoninės direktoriaus pareigas, A. Skorupskas daugiausia laiko skirs klausimams, susijusiems su ligoninės vadyba, spręsti, tačiau žada nepamiršti ir chirurgo darbo. „Aš esu tas žmogus, kuris įgyvendino klasterių idėją Lietuvoje. Tai buvo didžiulis proveržis medicinoje, kurį teigiamai įvertino ne tik šalies medicinos bendruomenė, bet ir visa Europa, – pasakojo susirinkusiesiems direktorius. – Kad tokia klasterinė insulto ir infarkto susirgimų sritis apimanti veikla atsirastų Panevėžyje, savo laiku reikėjo gerokai pakovoti, nes norinčiųjų užsiimti ja tuo metu netrūko“, – sakė A. Skorupskas.

„Sieksiu, kad Respublikinė Panevėžio ligoninė taptų atvira visiems, siūlysime padiskutuoti, ar nebūtų tikslinga įkurti visuomenės tarybą, į kurią įeitų ligoninės, valdžios ir visuomenės atstovai. Tai būtų patariamasis organas, padėsiantis išgryninti nūdienos aktualijas, teikiant sveikatos apsaugos paslaugas bei numatant aktualiausius einamojo laikotarpio darbus. Mūsų siekis – pacientas turi būti laimingas, ligoninės aplinka – draugiška visuomenei, o pati Panevėžio ligoninė turi įgyti gerojo darbdavio vardą. Mūsų prioritetai – tai inovacijos, naujos technologijos, geriausio rezultato pacientui siekimas. Labai svarbi yra multidisciplininių komandų (MDK) veikla, kurios metu įvairių specialybių gydytojai aptaria paciento būklę bei parenka jam palankiausią gydymą“, – dėstė savo mintis naujasis ligoninės vadovas.

Paliesdamas Likėnų reabilitacijos ligoninės klausimą, direktorius A. Skorupskas informavo: „Svarbus Šiaurės Lietuvos gyventojams yra šios ligoninės ateities klausimas. Mūsų vizija – Likėnų reabilitacijos ligoninės bazėje įkurti Sisteminės reabilitacijos centrą, kurio veikla aprėptų standartinę medicinos reabilitaciją, psichologinę reabilitaciją, kai pacientas yra mokomas susigyventi su liga, bei socialinę reabilitaciją – padėti žmogui integruotis į darbo rinką, gerinant jo gyvenimo kokybę bei išmokant prisitaikyti prie naujų gyvenimo aplinkybių ir tampant mažiausiai priklausomu nuo kitų. Mūsų ligoninė viena nepajėgs to padaryti – sėkmingam idėjos įgyvendinimui reikalinga vietinės ir centrinės valdžios pagalba bei lėšos. Diskusijos šiais klausimais jau pradėtos, jos bus tęsiamos ir, tikiuosi, duos teigiamą rezultatą.“

A. Skorupskas žiniasklaidos atstovams pristatė du jaunus, perspektyvius ligoninės gydytojus – Intervencinės radiologijos skyriaus vedėją dr. Andrių Pranculį ir šio skyriaus gydytoją dr. Aurimą Mačionį, kurių darbais, profesine kvalifikacija, sėkmingu naujų gydymo metodų taikymu didžiuojasi Panevėžio ligoninė. Šie specialistai jau yra gerai žinomi ne tik šalies medicinos visuomenei, bet ir užsienyje. „Visai nebūtina ligoniams tirtis sveikatos ar gydytis vykti į Vilnių ar Kauną, nes tokios pat paslaugos yra teikiamos ir mūsų ligoninėje – turime visą reikalingą šiuolaikišką medicininę įrangą ir kvalifikuotus specialistus, pasiekusius savo srityje puikių rezultatų“, – užtikrino direktoriaus pavaduotojas medicinos reikalams dr. Mindaugas Vaitkus.

Ligoninės vadovas atsakė į susirinkusiųjų klausimus ir pakvietė žiniasklaidos atstovus kito susitikimo: „Kitą mūsų susitikimą planuokime praėjus 100 dienų nuo mano direktoriavimo pradžios. Atsakysiu į visus Jūsų klausimus.“

Pasibaigus oficialiajai spaudos pusryčių daliai, jų dalyviai dar kurį laiką bendravo prie kavos/arbatos puodelio, linkėdami vieni kitiems sklandaus darbo ir visapusiškai naudingo bendradarbiavimo.

Prie Dirdų

Rašyti komentarą

avatar
  Subscribe  
Informuoti apie