blank
J. Kačerausko nuotr.

Tai numatančias Vietos savivaldos ir Valstybės tarnybos įstatymų pataisas ketvirtadienį parlamentarų grupės vardu ketina pateikti Seimo vicepirmininkas liberalas Jonas Liesys.

Jo  nuomone, teritorinės bendruomenės vertinamas, seniūnijos problematiką išmanantis kompetentingas seniūnas tinkamai atstovautų seniūnijos gyventojams.

„Projekto tikslas – užtikrinti tinkamą ir kokybišką seniūnijos gyventojų atstovavimą, sudarant galimybę seniūnijos vietinės bendruomenės gyventojams, atrankos komisijoje talkinant deleguotiems atstovams – seniūnaičiams, seniūną rinkti iš pretendentų, nuolatinių vietos bendruomenės gyventojų, atitinkančių Valstybės tarnybos įstatyme nustatytus reikalavimus bei išmanančių seniūnijos problematiką, vertinamų seniūnijos teritorinės bendruomenės gyventojų“,- sako projektą inicijavęs Seimo vicepirmininkas J. Liesys.

Galiojančiame Vietos savivaldos įstatyme įtvirtinta, kad seniūną – ir savivaldybės administracijos filialo, ir biudžetinės įstaigos vadovą – į pareigas priima ir iš jų atleidžia savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis šiuo įstatymu ir Valstybės tarnybos įstatymu. Į seniūno pareigas priimama tik konkurso būdu, išskyrus atvejus, kai asmeniui, savo noru atsistatydinusiam iš seniūno pareigų, atkuriamas valstybės tarnautojo statusas taikant Valstybės tarnybos įstatyme numatytas garantijas arba kai keičiama seniūnijos forma, o seniūno pareigas einantis asmuo atitinka reikalavimus, taikomus kitos formos seniūnijos vadovui.

Pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisija sudaroma iš 7 narių: ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 4 šios komisijos nariai turi būti tos seniūnijos aptarnaujamos teritorijos išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti asmenys.

Subscribe
Informuoti apie
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments