Asociatyvi. Rokiškio TTAIKC archyvo nuotr.

Sekmadienį švęsime Šv.Dvasios atsiuntimo (Sekminių) iškilmę. Sekminės užbaigia Velykų laiką.

Krikščionybėje Sekminės – Šventosios Dvasios nužengimo į žemę ir apsigyvenimo kiekvienam tikinčiajam šventė. Pelnomi visuotiniai atlaidai, giedamas himnas „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“.

Baltų tikėjime Sekminės dar vadinamos beržų garbinimo švente. Per Sekmines garbinama gamta – augalija, naminiai gyvuliai. Gamtos žydėjimas yra ir vaisiaus mezgimosi pradinė stadija. Augaluose glūdinčių vegetacinių potencijų skatinimui, besimezgančio vaisiaus išsaugojimui skirta daugelis Sekminių apeigų. Žmonės lankydavo javus, dainuodami tam skirtas dainas, javų lauke rengtos vaišės. Tikėta, kad laukų apėjimas – tarsi jų pašventinimas ir apsauga nuo negandų, o vaišės javų lauke – auka žemei.

Ypač didelis dėmesys skiriamas jauniems berželiams, nes senovės baltų tikėjime jie laikyti žmogaus ir gyvūnijos protėviu. Beržas simbolizavo Visatos amžinumą, gimimą, mirtį ir atgimimą, taip pat ir visą pasaulį (šakos – dangų, kamienas – žemę, šaknys – požemį). Todėl per Sekmines namai ir kiemas būdavo apkaišomi sužaliavusiais berželiais, pinami vainikai iš beržų ir jais puošiamos karvės, kad duotų daugiau pieno. Šeimininkės už apvainikuotas karves atsilygindavo piemenėliams „melstuvėmis“: kiaušiniais, sviestu, sūriu, pyragu. Iki šių dienų išlikusi tradicija per Sekmines puošti kiemus, namus berželiais ir artimųjų, draugų būryje gamtoje kepti kiaušinienę.

Sekmadienio vakare Rokiškio šv. apaštalo evengelisto Mato bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios už vaikus ir jaunimą tarptautinės vaikų gynimo dienos proga.

azija

Rašyti komentarą

avatar
  Subscribe  
Informuoti apie