J. Kačerausko nuotr.

Kur ir už ką?

Rinkimai į savivaldybių tarybas ir mero pareigas vyks kovo 3 d., rinkimų apylinkės atsidarys 7 val. ir balsavimas tęsis iki 20 val. Jeigu rinkimų dieną (kovo 3 d.) neturėsite galimybių atlikti pilietinės pareigos, savo valią galite išreikšti balsuodami iš anksto. Išankstinis balsavimas vyks dvi dienas: vasario 27–28 d. nuo 8 iki 20 val. rajono savivaldybės I a. salėje.

Čia bus galima atiduoti savo balsą už kandidatus į rajono tarybą ir mero pareigas. Svarbu tai, kad išankstinio balsavimo dienomis Rokiškio rinkimų apygardoje gali balsuoti ne tik mūsų savivaldybės, bet ir kitų šalies savivaldybių gyventojai.

Apygardos komisijos pirmininko pavaduotoja Aldona Burdinavičiūtė sakė, jog komisija turi visų 60-ies savivaldybių kandidatų į tarybos narius ir merus sąrašus bei biuletenius. Taigi, jei esate gyvenamąją vietą deklaravęs Vilniuje, Panevėžyje, Kupiškyje ar bet kurioje kitoje savivaldybėje, savo valią galite pareikšti ir Rokiškyje. Tačiau balsuoti turėsite teisę tik už tos savivaldybės, kurioje esate deklaruotas. kandidatus.

Svarbi informacija: jei gyvenamąją vietą Rokiškyje deklaravote likus mažiau nei 90 dienų iki savivaldos rinkimų (t. y. iki 2018 m. gruodžio 3 d.), rinkti Rokiškio rajono tarybos bei mero negalėsite. Jūs turėsite teisę rinkti tos savivaldybės, kurioje buvote deklaruotas, rajono tarybą ir merą.

Namuose ir specialiuose punktuose

Dalis rinkėjų balsuos specialiuosiuose balsavimo punktuose. Ankstesnių rinkimų metu balsavimą specialiuosiuose paštuose vykdė paštas. Šiuose rinkimuose yra pokyčių. Balsavimą specialiuosiuose punktuose vykdys rinkimų apylinkių komisijos, kurių teritorijoje yra šie punktai. Pasak A. Burdinavičiūtės, iš viso veiks septyni spec. punktai: Pandėlyje (rajono ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos poskyris), Obeliuose (savarankiško gyvenimo namai), Skemuose (socialinės globos įstaiga), Jūžintuose (Dienos ir  trumpalaikės socialinės globos centras) bei trys Rokiškio mieste (rajono ligoninė, parapijos senelių globos namai ir Rokiškio psichiatrijos ligoninė).

Balsavimas spec. punktuose vyks vasario 27–28 d.

Dėl amžiaus ir sveikatos būklės dalis rinkėjų turi teisę balsuoti namuose. Vasario 27 d. – paskutinis terminas teikti komisijai prašymus, kad šios nariai su biuleteniais pas jus atvyktų į namus.  Balsavimas namuose pagal iš anksto sudarytą šią teisę turinčių rinkėjų sąrašą vyks kovo 1–2 d.

Rinkimų dieną – su dokumentu

Kovo 3 d. balsavimas rinkimų apylinkėse prasidės nuo 7 val. ir vyks iki 20 val. Atvykus į rinkimų apylinkę reikia pateikti asmens tapatybę įrodantį galiojantį dokumentą: asmens pasą, tapatybės kortelę, galioja ir vairuotojo pažymėjimas, jeigu jame yra jūsų fotografija ir asmens kodas.

Kiekvienam rinkėjui bus įteikti du biuleteniai: kandidatų į rajono merus ir kandidatų į rajono tarybą. Į merus kandidatuoja septyni politikai, rinkėjams reikės pažymėti vieną. Painiau su kandidatų į rajono tarybą biuleteniu. Jame yra aštuonių partijų ir komitetų kandidatų sąrašai. Taigi teks pasirinkti ir pažymėti tik vienos partijos ar komiteto sąrašą. Rinkėjui suteikiama teisė šiame sąraše esančius kandidatus reitinguoti.

Svarbi informacija: kaip minėta, rinkimų dieną galima balsuoti tik už savivaldybės, kurioje esate deklaruotas, kandidatus. Tačiau, jei gyvenate Rokiškio mieste, o esate deklaruotas kitoje mūsų rajono seniūnijoje, kovo 3 d. turėsite galimybę balsuoti bet kurioje Rokiškio apygardos  rinkimų apylinkėje. Tereikės pageidavimą išreikšti komisijai, o ši jums sudarys tokią galimybę.

Gali padėti

Šiuose rinkimuose balsavimo kabinos neturės užuolaidų, o balsadėžės bus neperšviečiamos. Tokį sprendimą Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) priėmė norėdama užtikrinti balsavimo skaidrumą. A. Burdinavičiūtė sakė, balsadėžės apklijuotos matine plėve, kabinos bus parengtos laiku. Jose bus pakankamai šviesu, kad rinkėjai galėtų įskaityti kandidatų sąrašus. Per kiekvienus rinkimus gyventojams kyla klausimų, ar į balsavimo kabiną galima eiti su palyda – kitu žmogumi, kurio pagalba reikalinga ir kuriuo pasitikima? „Rinkėjui negali talkinti rinkimų komisijos narys, taip pat rinkimų stebėtojas. Užeiti į kabiną rinkėjui drauge su juo atėjusiu žmogumi, jei pagalba reikalinga, nedraudžiama“, – komentavo A. Burdinavičiūtė.

Agitacija draudžiama

Likus 30 val. iki rinkimų pradžios įsigalioja agitacijos draudimas. Taigi naktį iš penktadienio į šeštadienį, nuo 1 val. nakties, draudžiama agituoti už kandidatus į rajono merus ir rajono tarybą.

Taip pat būtina laikytis agitacinio laikotarpio kitų privalomų draudimų. Vienas jų, dėl kurio ankstesniuose rinkimuose yra buvę pažeidimų, – vykdyti agitaciją arčiau nei 50 metrų nuo rinkimų apylinkių būstinių bei spec. punktų, kuriuose vasario 27–28 d. vyks balsavimas.

Veš pagal grafikus

Rinkimus stebės patvirtinti rinkimų stebėtojai, dirbs „Baltosios pirštinės“. Rokiškio apygardos rinkimų komisijos stebėsenos grupė iki šiol nėra fiksavusi grubesnių agitacijos ir politinės reklamos pažeidimų. Rinkimų dieną į rinkimų apylinkes gyventojus veš autobusai pagal seniūnijų sudarytus maršrutus ir grafikus, pavėžėjimas finansuojamas valstybės ir rajono biudžeto lėšomis.

Kovo 3 d. savivaldos rinkimuose išrinksime 25 rajono tarybos narius ir merą. Jei iš septynių kandidatų, siekiančių mero posto, nė vienas nesurinks 50+1 proc. balsų, kovo 17 d. vyks pakartotinis rinkimų turas. Jame susirungs du daugiausia rinkėjų balsų gavę kandidatai, o mero rinkimus laimės didžiausio palaikymo sulaukęs kandidatas.

azija