Merą renka Edita, Ričardas ir mažoji Austėja. A.Minkevičienės nuotr.

Šiandien paaiškės, kas rajonui vadovaus ateinančius ketverius metus. Į merus antrajame ture kandidatuoja Ramūnas Godeliauskas ir Antanas Vagonis.

(papildyta)

19 val. duomenimis, mūsų rajono rinkėjų aktyvumas – 43,04 proc., šalies aktyvumo vidurkis – 39,99 proc. Aktyvaiusiai balsavo Duokiškio (51,71 proc.), pasyviausiai – Lašų (30,99 proc.) apylinkių rinkėjai. Miesto 5 rinkimų apylinkės buvo labai aktyvios: Mikrorajono (50,06 proc.) , kitos keturios taip pat priartėjo prie 50 proc.

(papildyta)

Rinkimų apylinkių komisijos prognozuoja, jog rinkėjų aktyvumas antrajame ture bus mažesnis, gali siekti apie 40 proc.. Kovo 3 d. rinkimuose aktyvumas viršijo 50 proc.

„Einu tvirtai apsisprendusi, už kurį kandidatą atiduosiu savo balsą. Iš mero tikiuosi, kad Rokiškis bus sutvarkytas: gatvės ir kiemai“, – sakė rokiškietė Vanda Leščiova.

Agnė ir Tomas dėl bendro kandidato namuose  nesitarė, pirmame ture Agnės pasirinktas kandidatas į antrąjį turą nepateko. Ar jauna šeima ir šįkart rinkosi skirtingus kandidatus, neatskleidė.

Sentikių šventikas Aleksandras  Kudrešovas iš mero tikisi miestui ir rajonui daugiau gėrybių. „Noriu, kad jis būtų arčiau paprastų žmonių ir jų rūpesčių, laikytųsi duoto žodžio“, – prie balsadėžės šventikas ėjo tvirtai apsisprendęs, kuriam kandidatui teikti palaikymą.

Prie balsadėžių didesnių eilių nebuvo. Iš ryto apylinkės sulaukė vyresnio amžiaus žmonių, apie pietus pagausėjo jaunimo. Tačiau, miesto komisijų pastebėjimu, jaunimo gerokai mažiau nei pirmame ture.

Rinkėjai balsavimo apylinkėse pareigą atlieka labai greitai – kabinose užtrunka vos minutę. Kai kurie jų, įmetę į balsadėžę biuletenį, stabtelėjo prie kandidatų plakatų, kiti neslėpė ėję balsuoti tik todėl, kad jaučia pareigą, nes abu kandidatai nepatinka.

papildyta 14.45 val.

Rinkėjai prie urnų ėjo turėdami tvirtą nuomonę, o rajono tarybos sudėtimi mažai domėjosi

Viena iš labiausiai nuo Rokiškio nutolusių vietovių – Panemunio miestelis (Pandėlio sen.). Jame rinkimų apylinkė įsikūrusi bibliotekos patalpose. Rinkimų komisija gavo išskirtinę vietą  – susėdo prie sienos, ant kurios eksponuojama tapybos darbų paroda. Komisijos pirmininkas Viktoras Vorobjovas nebuvo nusivylęs rinkėjų aktyvumu, nes iki pusės vienuoliktos savo nuomonės pareikšti atėjo 32 įvairaus amžiaus gyventojai. V. Vorobjovas apgailestavo dėl vieno dalyko – pirmame ture iš 12, įgijusių teisę balsuoti pirmą kartą, prie urnos atėjo tik 3. Antrame ture iš ryto dar nebuvo balsavęs nė vienas iš jų. Iš viso rinkėjų sąrašuose 281 žmonės.

Šį sekmadienį Panemunio bažnyčioje nevyko šv. Mišios, tad  į apylinkę rinkėjai suko pavieniui arba po du. Kas pėstute, kas dviračiu ar automobiliu. Užkalbinta pusamžė pora prisipažino, kad sunkiau kandidatą į merus buvę rinktis pirmame ture, o dabar kur kas lengviau. Reginai ir Juozapui rinktis kandidatą nebuvo keblu, nors nė vieno asmeniškai nepažįsta ir net nėra matę.  Priminus, kad meras dažnai dalyvaudavo renginiuose, tad jį panemuniečiai turėtų būti matę, Regina ir Juozapas šmaikščiai atšovė: „Gal ir matėm, bet nežinojom, kad tai meras.“ Užkalbintieji apie būsimą rajono tarybos sudėtį teigė neradę informacijos spaudoje, o kitur  neieškoję. Pasinaudoję proga, „Gimtojo…“ korespondentės klausė, kokiai partijai priklauso abu kandidatai į mero postą.

Balsavimo patalpose nesimatė nė vieno stebėtojo, tačiau pažiūrėti, ar viskas tvarkoje, užsuko naujasis Pandėlio seniūnijos seniūnas Algirdas Kulys.

Pandėlyje iki pusės dvyliktos buvo balsavę virš 22 proc. rinkėjų. Komisijos pirmininkė paminėjo išskirtinį faktą – iš ryto sulaukė neįgaliojo vežimėliu judančios jaunos rinkėjos. Prieš rinkimus jai buvo siūlyta balsuoti namuose, tačiau šios galimybės jinai atsisakė ir atvyko į rinkimų apylinkę. Pandėliškis Kristijonas pirmame ture dar neturėjo teisės balsuoti, tačiau nepraleido antro turo ir neslėpė savo nuomonės: „Balsavau už buvusį merą, nes  apie jį daugiau žinau, o apie kitą kandidatą  – mažai.“

Daugelis pandėliškių  teigė nesiblaškę ir balsavę už tą patį kandidatą, kaip ir pirmame ture.

Balsavimas rinkimų apylinkėse prasidėjo 7 val., balsavimo pabaiga – 20 val. Per išankstinį balsavimą, balsavimą spec. punktuose ir namuose savo valią pareiškė per 5 proc. rajono rinkėjų. Prognozuojama, jog iki 22 val. jau bus žinomi preliminarūs balsavimo rezultatai.

kasyba