Redakcijos archyvo nuotr.

Per septynerius metus išaugo dvigubai

Šiemetinio rajono biudžeto pajamos planuojamos 47,181 mln. Eur. Kaip komentavo rajono savivaldybės Finansų skyriaus vedėja Reda Dūdienė, planuojama, kad biudžeto pajamos atitiks išlaidas. 2022 m. biudžeto  lėšų likutis sudaro 2,413 mln. Eur (5 proc. biudžeto apimties). Šiemet skolintis planuojama 1,067 mln. Eur (arba 2 proc. biudžeto apimties). Taigi, bendrai sudėjus, 2023 m. rajono savivaldybė disponuos 50,663 mln. Eur. Palyginti su pernai, biudžeto pajamos išaugo kiek daugiau nei 5 mln. Eur.

Toks biudžetas – daug ar mažai? Palyginkime: 2016-ųjų rajono biudžetas buvo 25,5 mln. Eur. Vadinasi, per septynerius metus išaugo kone dvigubai. Tačiau R. Dūdienė akcentavo ir tai, jog auga, deja, ne tik pajamos. Išlaidų eilutėse irgi gerokai didesni skaičiai: gerokai išaugo elektros energijos, šildymo kainos, auga darbo užmokesčiai. Rajono meras Ramūnas Godeliauskas patvirtino, kad tam tikrų centrinės valdžios sprendimų dėka biudžete atsirado nenumatytų išlaidų. Antai, Vyriausybė nusprendė, kad gyventojams kompensuos dalį lėšų už šildymą. Rajono savivaldybė tą padarė, tačiau… iš savo kišenės, nes sprendimas yra, o pinigų jam įgyvendinti (beveik milijono Eur) taip ir nesulaukta. Meras neslepia: tiek lėšų rasti yra nelengva. Tačiau subalansuotas biudžetas rodo, kad rajonas gyvena pagal kišenę.

Lemia gyventojų pajamos

Šių metų savivaldybės biudžeto  pajamos: 47,181,452 mln. Eur, iš jų: 31 mln. Eur sudaro pajamos ir mokesčiai (61 proc.), 15,742 mln. Eur (31 proc.) – valstybės biudžeto dotacijos, 0,424 mln. Eur (1 proc.) – Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

Biudžeto įplaukų liūto dalį, kiek daugiau nei pusę, sudaro gyventojų pajamų mokestis. Šio mokesčio šiemet planuojama gauti 26, 232 mln. Eur. Arba milijonu daugiau nei pernai. Taip pat biudžetą, kad ir nedidele dalimi, papildys fiksuoto dydžio gyventojų pajamų mokestis, mokamas už pajamas, gaunamas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą. Iš to planuojama gauti 18 tūkst. Eur pajamų.

Kita reikšminga pajamų dalis – turto mokesčiai – sudarys 1,444 mln. Eur, arba 3,1proc. biudžeto pajamų. Žemės mokesčio numatoma gauti 1,1 mln. Eur. Nors žemės mokesčio tarifas, rajono tarybos sprendimu, 2023 m. sumažintas nuo 1,3 iki 1,1 proc., dėl žemės verčių padidėjimo planuojama gauti per 400 tūkst. Eur daugiau. Nekilnojamojo turto mokesčio numatoma 320 tūkst. Eur, pernai šio mokesčio gauta 337,5 tūkst. Eur.

Prekių ir paslaugų mokesčiai sudarys 90 tūkst. Eur, arba 0,2 proc. biudžeto pajamų, tai mokesčiai už aplinkos teršimą.

Kitų pajamų planuojama gauti 3,165 mln. Eur, arba 6,7 proc. visų pajamų. Numatoma nuomos mokesčio už  valstybinę žemę ir valstybinio vidaus fondo vandens telkinius gauti 400 tūkst. Eur. Dividendų planuojama gauti 15 tūkst. Eur. Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius planuojama gauti 156 tūkst. Eur: už medžiojamų gyvūnų išteklius – 60 tūkst. Eur, už kitus valstybinius gamtos išteklius – 96 tūkst. Eur.                 Pajamų iš rinkliavų planuojama gauti 1,04 mln. Eur. Didžioji dalis planuojama gauti iš vietinių rinkliavų: 1 mln. Eur iš rinkliavos už atliekas ir 40 tūkst. Eur – iš valstybės rinkliavų. Pajamų iš baudų ir konfiskuoto turto ir kitų netesybų planuojama gauti 15,5 tūkst. Eur.

Pajamų už teikiamas paslaugas biudžetinės įstaigos planuoja gauti 1,508 mln. Eur. Šioje eilutėje ženkliai atsispindi sudėtinga šalies ekonominė situacija: šių pajamų numatoma gauti 240,53 tūkst. Eur mažiau, nei gauta pernai. Šios pajamos planuojamos pagal įstaigų pateiktas prognozes, o atsižvelgiant į ekonominę situaciją, įstaigos gana saikingai planuoja pajamas. Kitų pajamų planuojama gauti 30 tūkst. Eur.

Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų šiemet planuojama skirti 15, 742 mln. Eur. Jos sudaro 33,4 proc. biudžeto pajamų. Valstybės deleguotoms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti skiriama 4,303 mln. Eur, arba 148 tūkst. Eur daugiau, nei buvo skirta pernai. Kitoms dotacijoms – 11,4 mln. Eur. Iš šios sumos didžiąją dalį sudaro mokymo lėšos – 9,68 mln. Eur (1,136, mln. Eur daugiau nei pernai). Valstybės investicijų programoje lėšos skirtos tęstiniam projektui: daugiafunkcinės salės Rokiškio m. Taikos g. 21A statybai – 998 tūkst. Eur.

Prie biudžeto pajamų priskiriamos ir skolintos lėšos. 2023 m. planuojamos 1,067 mln. Eur dviem projektams: „Rokiškio mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ pastato, Taikos g. 15, LT-42142 Rokiškis, energinio efektyvumo didinimas“ ir „Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ (Jaunystės g. 15, Rokiškis) pastato energinio efektyvumo didinimas“. Savivaldybė skolinsis iš Savivaldybių pastatų fondo dešimčiai metų.

Išlaidų planus koregavo ir darbo užmokesčio augimas

Kaip jau minėta, biudžeto išlaidų planuojama tiek pat, kiek pajamų. Išlaidų planus gerokai keitė naujovės, susijusios su darbo užmokesčio augimu: minimali mėnesinė alga nuo sausio 1 d. yra 840 Eur (pernai buvo 730 Eur) ir pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis nuo sausio 1 d. yra 186 Eur (pernai buvo 181 Eur).

Didžiausia biudžeto asignavimų dalis tenka Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai – 43,9 proc. visų biudžeto išlaidų. 20,4 proc. tenka Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programai. Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programai skiriama 16,2 proc., Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimo programai – 6,5 proc., Kultūros, sporto bendruomenės ir vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo programai – 8,9 proc. ir 4 proc. – Kaimo plėtros, aplinkos apsaugos ir verslo programai.

Daug tęsiamų planų ir gerų naujovių

Rajono biudžete yra numatytos lėšos jau pasiteisinusiems projektams ir naujovėms. Viena iš šviežiausių naujovių – nemokamas pavėžėjimas ne tik miesto, bet ir priemiesčio maršrutais. Sklinda gandai, esą tokia paslauga nemokama tik iki savivaldybių tarybų rinkimų. Rajono meras R. Godeliauskas pabrėžė: naujovė pasiteisino, smarkiai išaugo keleivių skaičius, todėl neketinama nutraukti nemokamo pavėžėjimo miesto ir priemiesčių maršrutais. Viešosioms nemokamo vietinio reguliaraus susisiekimo paslaugoms organizuoti šiemet planuojama skirti 574 tūkst. Eur (pernai – 340 tūkst. Eur). Nuostolingiems maršrutams kompensuoti šiemet ketinama išleisti 420 tūkst. Eur (pernai – 250 tūkst. Eur).

Palyginti su praėjusiais metais, lygiai dvigubai – nuo 15 iki 30 tūkst. – didinama parama religinėms bendruomenėms. Į ją gali pretenduoti visos tradicinės religinės bendruomenės: katalikų, stačiatikių ir sentikių. Parama ypač svarbi ir dėl to, kad jau nuo 2025 m., Seimo sprendimu, gyventojai nebegalės skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio religinėms bendruomenėms.

Nepamirštama parama ir smulkiajam bei vidutiniam verslui. Jo plėtros programai skirta, kaip ir pernai, 80 tūkst. Eur.

Pasiteisino ir jaunų specialistų pritraukimo programos. Kai kurioms jų, pavyzdžiui, gydytojams skatinti atvykti dirbti į mūsų rajoną šiemet skirta 17,8 tūkst. Eur (pernai skirta 15 tūkst.), policijos pareigūnams – 6 tūkst. Eur, finansinė parama atvykstantiems pedagogams bus 7 tūkst. Eur.

80 tūkst. Eur numatoma seniūnijų gatvių apšvietimo atnaujinimui: investuojant į naujas technologijas ir gatvės tampa šviesesnės, ir elektros sąnaudos smarkiai mažėja.

Šiemet įvairių diskusijų įplieskė išaugusios žemės vertės ir priklausomai nuo jų skaičiuojamas žemės mokesčio tarifas. Rajono savivaldybės taryba, kaip jau minėta, šio mokesčio tarifą sumažino nuo 1,3 iki 1,1 proc. Dalis surinkto mokesčio bus nukreipta Kaimo programai. Rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai bus skirta 70 tūkst. Eur gaisriniam automobiliui įsigyti. Pasak mero, bus investuojama ir į itin populiarią ir svarbią gyventojų saugumui kaminų valymo paslaugą. Gyvenviečių gruntinio vandens nutekėjimo avarinei būklei likviduoti šiemet numatyta skirti 50 tūkst. Eur. Pasak R. Godeliausko, labai svarbu, kad ištikus nelaimei, pavyzdžiui, didesniam potvyniui, būtų galima iš karto reaguoti ir kuo operatyviau išspręsti problemą.

Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidoms dalinai kompensuoti šiemet planuojama skirti 10 tūkst. Eur. Tai labai svarbi paskata atsisakyti gyventojams „būdelių su širdele“ ten, kur ekonomiškai netikslinga tiesti kanalizacijos tinklus. Rajono meras prognozuoja, kad programa, atsisakius perteklinių dokumentų rengimo, taps dar patrauklesnė gyventojams.

Neužmirštos ir bendruomenės, miesteliai. Štai Obelių ežero pakrantės tvarkymui planuojama skirti 5 tūkst. Eur, o Velniakalnio Lašo g. parko tolesniam kūrimui – 15 tūkst. Eur.

Liks ir žavieji pirmoko krepšeliai. Jiems skirta 6 tūkst. Eur. Šiemet startuoja ir kita svarbi naujovė – parama naujagimių susilaukusioms rajono šeimoms. Buvo svarstyta ir diskutuota, kaip geriau skirti dovaną. Iš įvairiausių pasiūlymų daugiausia simpatijų ir pritarimo sulaukė vadinamasis naujagimio kraitelis. Mažojo rajono gyventojo sulaukusi šeima gaus dėžę su įvairiausiais kūdikio priežiūrai reikalingais dalykais: nuo drabužėlių iki knygelės. Toks kraitelis vertinamas ne tik kaip reikalingiausių daiktų rinkinys, bet ir kaip ilgametis priminimas apie gimtąjį miestą. Naujagimių kraiteliams įsigyti šiemet rajono savivaldybė planuoja skirti 15 tūkst. Eur.

Užs. 92

Subscribe
Informuoti apie
guest
2 Komentarai
Naujausius
Seniausius Įvertinimą
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Rok
Rok
2023 1 vasario 21:26

„Reklamai“-100 proc. pritariu.

Reklama
Reklama
2023 1 vasario 15:33

Eilinė Godeliausko reklama už valdiškus pinigus. Tik neaišku,ar čia ne pažeidimas. Įdomu, kiek per keturis metus sumokėjo už reklamą valdiškais pinigais. Kiek sukišo pinigų Mekšėno parkui,but išėjęs puikus automobilis priešgaisrinei tarnybai.

Rekomenduojami video: