J. Kačerausko nuotr.

Pasak Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA), paraiškas gali teikti privačių ir valstybinių miškų valdytojai. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 5,31 mln. eurų paramos lėšų. Paraiškos priimamos iki birželio 28 d. NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.

Paramos lėšomis finansuojamos veiklos: miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas, miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas, stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas.

NMA atkreipė dėmesį, kad balandžio 25 d. buvo pakeistos veiklos srities įgyvendinimo taisyklės. Vienas svarbiausių pakeitimų – patvirtinti nauji medžių rūšių įkainiai vykdant stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimo veiklą. Skiriama parama apskaičiuojama kiekvienam miško želdinimo ir žėlimo projektui atskirai, priklausomai nuo atkuriamų želdinių rūšinės sudėties.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti būtina pateikti tris komercinius pasiūlymus, jei iki paraiškos pateikimo nebuvo atlikti prekių, paslaugų arba darbų pirkimai. Komerciniai pasiūlymai turi būti su lygiaverčiais išlaidų pagrindines technines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais, kurie negali skirtis daugiau kaip 10 proc. nuo mažiausią kainą pasiūliusio tiekėjo komerciniame pasiūlyme nurodytų techninių parametrų. Tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal mažiausią pasiūlytą kainą. Šis reikalavimas netaikomas kreipiantis paramos stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimui.

Taip pat žinotina – jei kartu su paraiška nepateikiamas statinio techninis projektas, kartu su paraiška turi būti pateikti projektiniai pasiūlymai su statybos vertės skaičiavimu, sklypo sutvarkymo planu, įrengiamų objektų matmenimis, vizualizacijomis.

azija

Rašyti komentarą

avatar
  Subscribe  
Informuoti apie