J. Kačerausko nuotr.

Kaip skelbia NMA, ūkininkai, deklaruojantys daugiau kaip 15 ha ariamosios žemės, ne mažiau kaip 5 proc. jos dalies privalo deklaruoti kaip ekologiniu atžvilgiu svarbią vietovę (EASV). 1 kv. m posėlio arba žolinio įsėlio atitinka 0,3 kv. m EASV ploto. Jei pareiškėjas deklaravo posėlį kaip EASV plotą, jis turi laikytis posėlio sėjimui bei jo išlaikymui keliamų reikalavimų.

NMA, siekdama įsitikinti, kad pareiškėjai laikosi prisiimtų įsipareigojimų, privalo patikrinti ne mažiau kaip 1 proc. ūkių.

Svarbu pažymėti, kad posėlis sėjamas birželio 30 d. – rugpjūčio 15 d. Posėlis, kurį sudaro bent dviejų augalų rūšių sėklų augalų mišinys (kviečių, kukurūzų, miežių, garstyčių, rapsų, ankštinių, žolinių augalų ir kitų augalų), turi būti sudygęs ir matomas lauke po pagrindinės rūšies augalų derliaus nuėmimo nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 15 d.

Posėlis gali būti išlaikomas trumpiau negu iki spalio 15 d., jei jis nepertraukiamai išlaikomas bent 8 savaites. Pareiškėjas, pasėjęs posėlį, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas turi informuoti NMA apie sėją, nurodydamas tikslią sėjos datą, nuo kurios bus skaičiuojamas posėlio išlaikymo dirvoje terminas.

NMA, siekdama įsitikinti, kad praėjusiais metais pareiškėjai laikosi minėto įsipareigojimo, šiais metais iki gegužės 1 d. vykdys patikras ūkiuose. Kompensacinės išmokos už žalinimo reikalavimų laikymąsi bus mokamos tik pasibaigus nustatytam įsipareigojimų vykdymo terminui.

ELTA

azija

Rašyti komentarą

avatar
  Subscribe  
Informuoti apie