blank
Pasak mediatorės I. Rasiulės, mediacija – tai savanoriška, konfidencialaus pobūdžio ginčų sprendimo procedūra, kurios tikslas – padėti ir nukentėjusiam, ir nusikaltusiam asmenims išnagrinėti konfliktą ir priimti tinkamiausią sprendimą.

Probacijos tarnybos pareigūnai vis dažniau taiko mediaciją – alternatyvų konfliktų sprendimo būdą, kurio metu nešališkas tarpininkas – mediatorius – bando sutaikyti nukentėjusįjį ir kaltininką. Specialiai apmokyti mediatoriai, dirbantys penkiose didžiausiose šalies apygardų probacijos tarnybose, vyksta į mažesnius miestus. Klientai, esantys Panevėžio apygardos probacijos tarnybos skyriaus, veikiančio Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje, registre, su mediatorėmis susitinka kartą per mėnesį.

Probuojamiesiems – įpareigojimai

Metų pabaigoje Kalėjimų departamento Panevėžio apygardos probacijos tarnybos skyriaus, veikiančio Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje, sąrašuose buvo 110 žmonių, 11 jų – nepilnamečiai. Dalis klientų – nuteistieji, iš įkalinimo įstaigų paleisti anksčiau laiko, pasižadėję daugiau nenusikalsti bei vykdyti skirtus įpareigojimus. Dar viena grupė probuojamųjų – teismo nuteisti piliečiai, atleisti nuo laisvės atėmimo bausmės, teismui patikėjus jų garbės žodžiu daugiau nenusikalsti, nepažeidinėti įstatymų bei vykdyti įpareigojimus.

Probacijos tarnybos užduotis – tikrinti, kaip probuojamieji vykdo teismo jiems skirtus įpareigojimus. Anot  Rokiškio rajono probacijos tarnybos vyresniosios inspektorės Ramutės Renninger, atsižvelgdamas į nusikalstamą veiką, teismas probuojamiesiems gali nurodyti registruotis Darbo biržoje arba pradėti dirbti, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, atsiprašyti, susitaikyti, nurodytu laiku būti namuose, atlyginti padaryta žalą, dalyvauti elgesio pataisos programose, nepilnamečiai įpareigojami tęsti mokslus.

Plačiau skaitykite antradienio “Gimtajame…”

blueyellow1
Subscribe
Informuoti apie
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments