Garbingiausią ministerijos apdovanojimą Gintarui Dručkui įteikė kultūros viceministras Romas Jarockis.
Garbingiausią ministerijos apdovanojimą Gintarui Dručkui įteikė kultūros viceministras Romas Jarockis.

Kultūros ministerijos garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“ įteiktas Kauno apskrities archyvo direktoriui, kraštiečiui Gintarui Dručkui už svarų indėlį ir ypatingus nuopelnus Lietuvos archyvistikai, kultūros paveldo išsaugojimui bei sklaidai, reikšmingą profesinę ir visuomeninę veiklą. G. Dručkus daug tyrinėjo ir Rokiškio rajono istoriją. Jo tėvo Rokiškio krašto garbės piliečio Andriaus Dručkaus kolekcijos pagrindu įkurtas istorijos muziejus Obeliuose.
Kauno apskrities archyvui Gintaras Dručkus vadovauja nuo 2001 m. Per šiuos metus Kauno apskrities archyvas tapo daugeliui žinomu kultūros ir istorijos centru, kuriame virte verda aktyvus mokslinis, kultūrinis ir visuomeninis gyvenimas. Kasmet šis archyvas kauniečius ir miesto svečius pakviečia vis į naujas archyvinių dokumentų parodas – ne tik vietines, bet ir tarptautines („Moderniosios savivaldos kūrimasis Kaune 1918–1920 m.“, „Kauno žydų bendruomenė archyviniuose dokumentuose“, „1863 metų sukilimas archyvų dokumentuose“, „Kaunas istorinių lūžių metais 1940/1990 m.“ ir kt.), o kad šios parodos taptų prieinamos ir platesniam lankytojų ratui, jų pagrindu parengtos virtualios parodos, prieinamos archyvo interneto svetainėje.
Gintaro Dručaus vadovaujamas archyvas aktyviai reaguoja į dinamiškus pokyčius bei atliepia sparčiai kintantiems visuomenės poreikiams. Praėjusių metų pabaigoje Kauno apskrities archyve buvo organizuota apskritojo stalo diskusija „Archyvų iššūkiai, galimybės ir vaidmuo stiprinant bendruomeniškumą“, kuri yra Kauno apskrities archyvo vykdomo ir Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuojamo projekto „Kauno miesto savivalda, jos raida istorijos šaltiniuose ir bendruomeniškumo ugdymas“. Diskusija suteikė naujų impulsų sustiprinti archyvų, kaip atminties institucijų, vaidmenį, užtikrinti visuomenės priėjimą prie reikiamos informacijos, tapti labiau visuomenės lūkesčius atitinkančiomis institucijomis, sustiprinti visuomenės pilietiškumą, bendruomeniškumą, o svarbiausia – užtikrinti istorinės atminties išsaugojimą.
Iniciatyvaus direktoriaus G. Dručkaus dėka Kauno apskrities archyvas yra išvystęs aktyvų tarptautinį tarpinstitucinį bendradarbiavimą: nuo 2011 m. bendradarbiauja su Izraelio Jad Vašem‘o Holokausto aukų ir didvyrių atminimo įamžinimo centru, nuo 2015 m. – su Family Search International, skaitmeninant su Holokausto istorija bei genealogija susijusius archyvinius dokumentus.
G. Dručkus itin aktyviai reiškiasi profesinėje veikloje: inicijavo ir organizavo lituanistinio archyvinio paveldo paieškas vykdant projektus „Lietuvos ir Baltarusijos archyvarų gebėjimų stiprinimas, identifikuojant ir puoselėjant lituanistinį paveldą Baltarusijos archyvuose“, „Kauno regiono istorinė ikonografija ir kartografija, saugoma Sankt Peterburgo saugyklose“, „Lituanistinio dokumentinio paveldo identifikavimas Gruzijos valstybiniuose archyvuose“ ir kt., yra parengęs ir perskaitęs ne vieną pranešimą tarptautinėse konferencijose, paskelbęs dešimtis straipsnių, publikacijų muziejininkystės, istorijos, archyvistikos klausimais, yra ne vieno leidinio sudarytojas ir bendraautorius. G. Dručkus yra Lietuvos archyvarų asociacijos narys steigėjas, Lietuvos archyvų tarybos narys (nuo 2011 m.).

blueyellow1
Subscribe
Informuoti apie
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments