blank

Viena pagrindinių įstatyme įtvirtintų naujovių numato prievolę politinius komitetus steigti kaip juridinius asmenis.

Savivaldybių tarybų rinkimuose ketinantis dalyvauti politinis komitetas savo steigėjų gretose turi surinkti ne mažiau kaip 0,1 proc. toje savivaldybėje ne trumpiau negu pusę metų gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų (steigėjų), kurių turi būti ne mažiau negu dvigubas tos savivaldybės tarybos narių skaičius. Prieš steigiant politinį komitetą, steigėjai arba jų atstovai turi sušaukti steigiamąjį suvažiavimą ir jo metu priimti komiteto įstatus, politinę programą, sprendimą dėl buveinės bei išrinkti vadovaujančius asmenis.

Įstatuose nurodytas politinio komiteto pavadinimas negali būti tapatus jau įregistruotos politinės organizacijos ar kito juridinio asmens pavadinimui ar į jį panašus. Pavadinime  negali būti vartojami fizinių asmenų vardai ir pavardės. Komiteto – juridinio asmens pavadinimą galima iš anksto laikinai įrašyti į Registrų centro Juridinių asmenų registrą.

Kitas pokytis, susijęs su politinių komitetų steigimo procedūra, – politinius komitetus registruos ne Vyriausioji rinkimų komisija, o Teisingumo ministerija. Šiai institucijai naujai įsteigtas politinis komitetas turi pateikti komiteto įstatus, programą, sprendimą dėl buveinės bei informaciją apie steigiamojo suvažiavimo metu išrinktus komiteto vadovus.

Teisingumo ministerija, patikrinusi pateiktų įstatų, programos ir kitų dokumentų atitikimą įstatymuose numatytiems reikalavimams, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dokumentų gavimo dienos surašys dokumentus, patvirtinančius, kad politinį komitetą galima registruoti.

Politinis komitetas registruojamas Juridinių asmenų registre. Įsteigtu laikomas tik pagal Politinių organizacijų įstatymo numatytus reikalavimus įregistruotas politinis komitetas.

Išlaidos, patirtos steigiant politinį komitetą, gali būti apmokėtos tik nuosavomis (asmeninėmis) steigėjų lėšomis, neviršijant Politinių organizacijų įstatyme numatyto politinio komiteto nario mokesčio dydžio. Steigimo išlaidos taip pat turi būti įtrauktos į politinio komiteto finansinę apskaitą.

2023 m. savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose gali dalyvauti politiniai komitetai, įregistruoti ne vėliau kaip likus 85 dienoms iki šių rinkimų dienos. Vadovaujantis Rinkimų kodeksu, šis terminas yra išimtinai taikomas tik 2023 m. savivaldybių tarybų ir merų rinkimams. Vėliau vyksiantys rinkimai bus organizuojami pagal bendruosius Rinkimų kodekse nustatytus terminus.

Vyriausiosios rinkimų komisijos inform.

Subscribe
Informuoti apie
guest
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus

Rekomenduojami video: