blank
J. Kačerausko nuotr.

Lietuvos vyskupai informuoja tikinčiuosius, kad Verbų sekmadienio liturginės apeigos atliekamos bažnyčios pastato viduje.

Didįjį ketvirtadienį kojų plovimas praleidžiamas. Mišių pabaigoje nėra procesijos, o Švč. Sakramentas ir toliau lieka tabernakulyje. Didįjį ketvirtadienį visi kunigai išimties tvarka gali aukoti Mišias be žmonių. Viešpaties kapas šiemet nerengiamas.

Didįjį penktadienį Visuotinėje maldoje įterpiamas kreipinys už visus sergančiuosius, mirusiuosius, medikus bei tuos, kurie yra sutrikę šios pandemijos akivaizdoje. Pagerbiant šv. Kryžių, jį bučiuoja tik pagrindinis dvasininkas.

Velyknaktis švenčiamas tik katedrose ir parapinėse bažnyčiose: nekuriama Velykų ugnis, iškart uždegama Velykų žvakė; procesija praleidžiama, giedamas Velykinis šlovinimas. Žodžio liturgija vyksta įprastai, o Krikšto liturgijos metu praleidžiamos visos dalys, išskyrus Krikšto pažadų atnaujinimą. Suaugusieji Velyknakčio metu nekrikštijami.

Velykų rytą nevyksta Velykų procesija, 8 val. skambinama varpais. Šv. Mišios aukojamos žmonėms nedalyvaujant.

Rokiškio dekanas Eimantas Novikas informavo, kad Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje Didįjį ketvirtadienį ir Didįjį penktadienį šv. Mišios bus aukojamos 17 val.; Velyknakčio šv. Mišios – 19 val.; Velykų rytą – 8 val. Visos jos bus transliuojamos tiesiogiai per Rokiškio dekanato „Carito“ ir „Gimtojo Rokiškio“ feisbuko paskyras. „Kviečiu visus nelikti be maldos šiomis brangiomis dienomis ir žvelgti į mus mylintį ir su mumis esanti Dievą“, – kalbėjo dekanas.

Velykinę išpažintį galima atlikti iki birželio 29 d. Bendros Atgailos pamaldos neorganizuojamos. Iš anksto susitarus su kunigu, galima išklausyti pavienių tikinčiųjų išpažinčių. Sutvirtinimas ir Pirmoji Komunija nebus teikiami tol, kol tęsiasi karantinas. Po jo bus nuspręsta dėl šių sakramentų teikimo tvarkos ir atitinkamos grupės bus informuotos.

Subscribe
Informuoti apie
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments