G. Kriovė. Redakcijos archyvo nuotr.

– Rajono tarybos posėdyje pristatytas Jaunimo problemų sprendimo Rokiškio rajone 2023–2028 m. metų planas. Koks tai planas ir ko juo siekiama?

– Atlikdami  tokius tyrimus nuolat stebime, kaip keičiasi ir vystosi jaunimo politika mūsų rajone. Minėto plano tikslasparengti gaires, kaip plėsti ir kokybiškai įgyvendinti jaunimo politikos priemones rajone.  Planu siekiama kurti darnią aplinką ir prielaidas tęstinei jaunimo politikos plėtrai, užtikrinant esamų priemonių įgyvendinimą, naujų priemonių sukūrimą ir šių priemonių efektyvų veikimą, sudarant palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei, integruotis į visuomenę bei spręsti dėl to kylančias problemas.

Rengiant jaunimo problemų sprendimo planą buvo keliami šie uždaviniai:

  • Identifikuoti esmines Rokiškio rajono jaunimo problemas, jų priežastis bei jaunuolių poreikius savirealizacijai.
  • Išsiaiškinti Rokiškio rajono jaunų žmonių požiūrį į jaunimo situaciją ir esamas problemas bei jų nusiteikimą prisidėti prie problemų sprendimo.
  • Atlikti potencialių jaunimo politikos stiprinimo krypčių identifikavimą.
  • Pasiūlyti alternatyvias priemones kokybiškam jaunimo politikos Rokiškio rajono teritorijoje įgyvendinimui.
  • Parengti analizės išvadas ir rekomendacijas jaunimo situacijos gerinimui Rokiškio rajone.
  • Parengti ilgalaikius strateginius tikslus jaunimo politikos įgyvendinimui Rokiškio rajone

Rengiant problemų sprendimo planą buvo atliktas kokybinis mišrios metodikos taikomasis tyrimas. Tyrimu buvo siekiama sužinoti, kaip suinteresuotosios grupės: dirbantieji su jaunimu, bendruomenių atstovai, savivaldybės specialistai, švietimo įstaigų vadovai, jauni žmonės, mato jaunimo situaciją Rokiškio rajone, kokias pagrindines jaunimo problemas ir interesus įvardija.

Įgyvendinant tyrimą buvo parengtos 2 internetinės anketos. Viena skirta jauniems žmonėms, antra – seniūnijų specialistams ir bendruomenių atstovams. Jaunimui skirtą anketą užpildė 357 respondentai (222 merginos ir 114 vaikinų, 21 respondentai nenorėjo nurodyti savo lyties), o specialistams skirtą anketą užpildė 48 respondentai iš visų 10 seniūnijų. Buvo organizuota fokus grupių susitikimai su jaunimu, įvairiais specialistais, dirbančiais Rokiškio rajone. Susitikimų metu siekta sužinoti, kaip suinteresuotosios grupės: dirbantieji su jaunimu, bendruomenių atstovai, savivaldybės specialistai, švietimo įstaigų vadovai, jauni žmonės, mato jaunimo situaciją Rokiškio rajone, kokias pagrindines jaunimo problemas ir interesus įvardija. Šiuose susitikimuose dalyvavo per 40 jaunų žmonių bei specialistų, dirbančių su jaunimu savivaldybėje.

Išsamiau skaitykite „Gimtajame…“

Subscribe
Informuoti apie
guest
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus

Rekomenduojami video: