blank

Nuo kitų metų

Pasak Rokiškio rajono savivaldybės mero Ramūno Godeliausko, rajone gausu vietovių, kuriose gyventojai neturi techninių galimybių prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų. Tuomet lieka vienintelis sprendimas – patiems įsirengti buitinius nuotekų valymo įrenginius. Tačiau dažnam gyventojui jie būna ne pagal kišenę, tad nuotekos išleidžiamos kur papuola ir kaip papuola, arba iš nesandarių, savadarbių talpyklų skverbiasi į gruntinius vandenis. Regis, asmeninė problema išspręsta – nuotekų nebėra, bet ratas apsisuka, ir jos kenksmingų medžiagų pavidalu grįžta į šulinių vandenis, į gamtą. Nuo ateinančių metų pradžios rajono savivaldybė palengvins gyventojams finansinę naštą – kompensuos dalį buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų. Į dalinę kompensaciją gali pretenduoti tie gyventojai, kurie valymo įrenginius VĮ Registrų centre kaip statinį bus įregistravę po 2022 m. sausio 1 d.

Didžiausia – keturženklė suma

Rokiškio rajono savivaldybės taryba patvirtino individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašą. Pagal jį, gyventojams, kurie neturi techninės galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų, valymo įrenginių įrengimo išlaidas iš dalies kompensuos savivaldybė savo biudžeto lėšomis.

Prašymus daliniam kompensavimui gauti gali teikti ir individualių, ir daugiabučių namų gyventojai. Prašymus su reikalingais dokumentais reikėtų pateikti iki einamųjų metų spalio 1 dienos savivaldybės administracijai tiesiogiai, paštu arba elektroniniu paštu.

Vertinant paraiškas, prioritetas bus skiriamas daugiavaikėms šeimoms ir namų ūkiams, kuriuose yra didesnis deklaruotų gyventojų skaičius. Jeigu pagal prioritetus atrinktų visų pareiškėjų bendra prašoma suma viršija skirtą finansavimą, eiliškumas nustatomas pagal paraiškos gavimo datą. Tinkamos kompensacijai gauti paraiškos, kurioms nepakanka numatytų skirti lėšų einamaisiais metais, įrašomos į rezervinį sąrašą ir perkeliamos į ateinančius metus. Tokiu būdu jos taip pat  patenka į prioritetinį sąrašą.

Pastačius valymo įrenginius ir visiškai užbaigus darbus, individualių namų savininkams kompensuojama 50 proc. išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 1000 Eur, dvibučių ir daugiabučių namų butų savininkams – taip pat 50 proc. išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 1000 Eur vienam butui.

Būtina paruošti dokumentus

Nuotekų valymo įrenginiai prilygsta statyboms, todėl norintys gauti kompensaciją turės pateikti Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise įregistruotą pastatą arba žemės sklypą, kuriame įrengti įrenginiai, taip pat statybos leidimo kopiją, pareiškėjo vardu išrašytų medžiagų, įrenginių įsigijimo, įrengimo darbų ir kitas išlaidas pagrindžiančius,  išlaidų apmokėjimą įrodančius dokumentus (PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, banko arba kitos kredito įstaigos sąskaitos išrašus, kasos kvitus ir kt.). Būtina turėti ir įrenginio sertifikatą, įrodantį, jog išvalomos ir į gamtinę aplinką išleidžiamos buitinės nuotekos neviršija Nuotekų tvarkymo reglamente nurodytų užterštumo reikšmių.

Išsamią informaciją galima rasti Rokiškio rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.rokiskis.lt.

Užs. 1379

Rokmelsta
Subscribe
Informuoti apie
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments