Jolita Kalačiovienė (kairėje) ir Rasa Baranovskienė. V. Bičiūnaitės nuotr.

Kas ir kaip gali įsigyti?

Rajono savivaldybės So­cia­li­nės pa­ra­mos ir sveikatos sky­riaus vyr. specialistė Rasa Baranovskienė informavo, kad šiuo metu rajone yra apie 350 dau­gia­vai­kių šei­mų, tačiau kol kas didelės šeimos kortelę įsigijo tik 98-ios. Ji išduodama trejiems metams. Norėdamos ją gauti, šeimos turi kreip­tis į minėtą skyrių. Kortelė nemokamai  išduodama  tą pačią dieną, užpildžius prašymą. Beje, kortelę gali įsigyti daugiavaikės šeimos narys, kuris yra deklaravęs gyvenamąją vietą rajono savivaldybėje. Prašyme turi būti nurodyti privalomi teisingi duomenys. Jų nepateikus, kortelė neišduodama. Duomenų teisingumą tikrina So­cia­li­nės pa­ra­mos ir sveikatos skyrius.

Jau turinti kortelių išdavimo praktikos R. Baranovskienė pastebėjo: „Kokiu nors kitu reikalu į savivaldybę užsukusius gyventojus kartais tenka paraginti įsigyti didelės šeimos kortelę. Sulaukiame pasvarstymų, kad jų šeimos pajamos nemenkos ir jie nepretenduoja į lengvatas. Akcentuoju, jog šia kortele gali naudotis visos daugiavaikės šeimos, nepriklausomai nuo pajamų.“ Pasak specialistės, dažniausiai  kortelę įsigyja Rokiškio miesto ir aplink jį esančių vietovių žmonės, o rajono pakraščiuose gyvenantys – rečiau. Specialistė svarstė: galbūt jie dažniau apsiperka miesteliuose arba turguje, todėl kortelė mažiau svarbi? Apskritai aktyvesnis susidomėjimas jomis buvo pirmąjį mėnesį.

Primename, kad daugiavaike šeima laikoma sutuoktiniai, globėjai, šeimynos globėjai (dalyviai) arba vienas iš jų, kurie augina ar globoja tris ir daugiau vaikų (įvaikių), taip pat susituokęs asmuo, su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę gyventi jų trys ir daugiau vaikų, arba vienas iš tėvų ir jų trys ir daugiau vaikų iki 18 metų, įskaitant nedirbančius ir savarankiškos veiklos nevykdančius nesusituokusius ir savo vaikų (įvaikių) neauginančius pilnamečius vaikus (įvaikius) iki 24 metų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose ir kitose formaliojo švietimo įstaigose pagal nuolatinės studijų formos programas (mokiniai ar studentai), taip pat bendrojo ugdymo mokyklas baigusius asmenis laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo mokyklų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 d., taip pat asmenis, teismo tvarka pripažintus šeimos nariais, arba asmenis, teismo pripažintus neveiksniais ir likusius gyventi su savo tėvais, jeigu jiems nustatyta globa.

(Daugiau – ketvirtadienio „Gimtajame…“)

kasyba

Rašyti komentarą

avatar
  Subscribe  
Informuoti apie