blank
A. Minkevičienės nuotr.

Papylė purvo

Vasario 23 d. vyks rajono tarybos posėdis, kuriame turėtų būti teikiami kandidatai į laisvas vicemero ir savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas. Iš jų sausyje taryba atleido jos pasitikėjimo netekusius vicemerą „tvarkietį“ Egidijų Vilimą ir direktorių buvusį „darbietį“ Valerijų Rancevą. Susiformavus naujajai tarybos daugumai (prie buvusios opozicijos prisijungė valdančiąją daugumą palikusi Socialdemokratų frakcija), sutarta, kad 15 narių turinti grupė merui pasiūlys savo kandidatus į šiuos politinio pasitikėjimo postus. Praėjusią savaitę merui pateiktos kandidatūros: į direktorius – nepartinė Rokiškio verslo klubo koordinatorė Nataša Aleksiejeva, į vicemerus – tarybos narys T. Barauskas, rajono socialdemokratų lyderis. Būtent dėl jo personalijos ir užvirė didžiulis konfliktas.

Ilgai delsęs pranešti poziciją dėl T. Barausko kandidatūros, A. Vagonis praėjusį antradienį pratrūko viešu laišku į gyventojus. Laiške jis papylė purvo buvusiam bendražygiui be jokių kaltinimus įrodančių faktų. Į atvirą šmeižtą pretenduojanti rašliava turėjo tapti rajono galvos pasiteisinimu, kodėl jis negali teikti T. Barausko kandidatūros į vicemerus.

Citatos (kalba netaisyta): „Dar dirbdamas AB Ūkio banko Rokiškio skyriaus viršininku, buvau pakvietęs T. Barauską dirbti vadybininku, tačiau teko jį atleisti kaip nepatikimą ir nedorą žmogų.“

„Išrinktas rajono meru gavau daug signalų apie nešvarią T. Barausko praeitį iš labai autoritetingų žmonių. Buvęs LR Seimo narys Vytautas Saulis (T. Barauskas dirbo jo patarėju) teigė, kad T. Barauskui galimai verčiantis kontrabanda už visas  kaltes atsakomybę prisiėmė T. Barausko tėvai.“

„Susidarius politinei daugumai,  socialdemokratai delegavo T. Barauską mano patarėju. Apmaudu, tačiau ir vėl išlindo nesąžiningo žmogaus savybės: naudojamas tarnybinis transportas asmeninėms reikmėms (pasirodo, T. Barauskas direkcijos buvo dėl to ne kartą įspėtas), perkamos gėlės socialdemokratų partijos nariams sveikinti įvairiomis progomis ne iš partijos sąskaitos, o  iš savivaldybės – naudojant mokesčių mokėtojų pinigus.“

T. Barauskas, kaip partijos skyriaus pirmininkas, apkaltintas rezgęs „planus – intrigas, kurių dėka buvo iš darbo atleistas Rimantas Velykis“, o merui pareiškus nepasitikėjimą savo patarėju rajono vadovas teigia sulaukęs „T. Barausko grasinimo, kad jis kartu su socialdemokratais suardys tarybos daugumą. Man buvo iškelta sąlyga – palikti partiją, tuomet socialdemokratai paliktų koaliciją, bet leistų dirbti toliau V. Rancevui ir  E. Vilimui“.

Kerštas?

„Pirma reakcija į mero laišką? Eiti pas teisininkus. Tai jo asmeninis kerštas man. Kitaip įvardyti negaliu. Tai Vagonio politinis žaidimas, parodymas, kad nenori (negali) susitaikyti su pasikeitusia situacija ir kerštas man, kaip socialdemokratų skyriaus pirmininkui. Pasakykit, kokio velnio, jeigu jau toks blogas žmogus esu, jis pats pasikvietė mane dirbti į Ūkio banką? Iš darbo išėjau šalių susitarimu, su 5 tūkst. litų išeitine kompensacija. Argi nepatikimam ir labai nedoram, kaip teigia meras, bankas būtų mokėjęs išeitinę? Darbuotojų priėmimo klausimą sprendė ne Vagonis, o Ūkio banko Panevėžio skyrius“, – kalbėjo T. Barauskas.

2012 m. savivaldos rinkimuose T. Barauską rajono socialdemokratai išrinko skyriaus rinkimų štabo ir į merus socdemų iškelto kandidato A. Vagonio rinkimų štabo pirmininku.

Rinkimams pasibaigus tiesiogiai išrinktas socialdemokratas A. Vagonis T. Barauską paskyrė patarėju. Į šias mero asmeninio politinio pasitikėjimo pareigas žmogų pasirenka išskirtinai pats meras, taryba jokios įtakos tam neturi.

Kur šuo pakastas?

T. Barauskas pelnė ir rajono socialdemokratų pasitikėjimą – 2017 m. kove jis balsų dauguma išrinktas skyriaus pirmininku.

T. Barausko politinė karjera įvarė pleištą tarp jo ir mero, nes kilo reali grėsmė, kad 2018 m. savivaldos rinkimuose populiarumą prarandantis A. Vagonis socdemų nebebus keliamas kandidatu į merus.

Bandyta užbėgti už akių scenarijui, nepalankiam A. Vagonio politinei karjerai. Pernai vasarą A. Vagonis inicijavo tarnybinį patikrinimą dėl patarėjo T. Barausko galimų nusižengimų naudojant biudžeto pinigus ir tarnybinį automobilį partijos reikmėms.

Administracijos direktorius V. Rancevas „Gimtajam…“ viešai patvirtino, kad  aiškintis mero patarėjo reikalus inicijavo pats meras, jis tapo ir tyrimą vykdžiusios komisijos pirmininku. Nenustačiusi didelių nuodėmių, patikrinimą atlikusi komisija jos pirmininkui merui rekomendavo T. Barauskui pareikšti pastabą. Bet A. Vagonis kirto iš peties: savo patarėją atleido iš darbo šiam atostogaujant, o pranešimą apie atleidimą jam nusiuntė internetu.

Netrukus meras savo patarėja įdarbino buvusią sekretorę, į darbą grįžusią po ilgų atostogų, jauną socialdemokratę Ingą Tidikienę, tarybos narės, tuomet buvusios socialdemokratės, Jūratės Masteikienės dukrą. Mero palankumas I. Tidikienei savivaldybės koridoriuose apaugo kalbomis, esą ne tik dėl politinių peripetijų, bet ir dėl šios personos A. Vagonis panoro atsikratyti T. Barausko.

Įtampa suskaldė skyrių

Įtampa socialdemokratus suskaldė: rudenį partiją metė A. Vagonis, su juo iš partijos pasitraukė ir tarybos nariai Algis Čepulis bei J. Masteikienė, skyrių paliko ir grupelė ištikimiausių mero šalininkų. Prieš gerą mėnesį valdančiąją koaliciją (socialdemokratų, „Tvarkos ir teisingumo“ ir Darbo partijų) paliko didžiausia Socialdemokratų frakcija, nulėmusi ir tarybos daugumos pokyčius. Nuo sausio lemiamą daugumą įgijo iki tol opozicijoje dirbę konservatoriai, Laisvės sąjunga ir koalicija „Už laisvę augti“ bei prie jų pasidėję socialdemokratai. Pasikeitusi dauguma priėmė sprendimą iš postų išversti tarybos pasitikėjimą praradusius vicemerą E. Vilimą ir direktorių V. Rancevą.

Meras į jam dirbusius nusišluostė kojas

Vytautas Saulis

Socialdemokratas, keturias kadencijas rajono išrinktas į Seimą

Visiška mero desperacija. Negalima svaidytis tuo, ko iš tikrųjų nebuvo. Mero viešame kreipimesi  iškreiptas ir padidintas vaizdas, labai daug netiesos. Esu ir aš tame jo rašte minimas. Tadą (Tadą Barauską – aut. past.) meras bando apkaltinti kontrabanda. Niekada nebuvau tikras, ar Tadas kaltas. Teisėsauga jo neapkaltino, taigi nėra jokių įrodymų. O jų neturint merui svaidytis tokiais kaltinimais – absoliutus politinis neišprusimas ir nesusigaudymas politinėje situacijoje. Pagal Vagonį, Tadas kaltas ir dėl Velykio atleidimo iš direktoriaus pavaduotojų!? Absoliuti netiesa. Tadas tada net nebuvo tarybos narys ir neturėjo jokios įtakos balsuojant. Perskaitęs mero kreipimąsi, sakau atvirai, pasijutau kvailas ir nieko nebesuprantantis…

blank

Dabar Vagonis man atrodo absoliutus politinis lavonas, jis įsikalė, kaip sakoma, dar vieną „cvieką į savo, kaip politiko, grabą“. Jis ištiktas visiškos desperacijos, kito juodinimas niekada prie gero nepriveda. Mes, socdemai, žinom, kiek Tadas dirbo kaip štabo pirmininkas, vertėsi per galvą, kad tiktai Vagonis mero rinkimus laimėtų. Taip besielgdamas meras gali prisižaisti iki tiesioginio valdymo, kils problemų dėl rajono biudžeto, kurį šį mėnesį reikia tvirtinti. Argi jis visai nieko nebesupranta? Tokio „bardako“ rajono valdžioje nebuvo nė prie vieno mero.

Meras prašo visuomenės nuomonės! Taip negalima, nes yra įstatymai ir tvarka. Už rajono valdymą atsakingas jis, o ne gyventojai, ir jis, ne gyventojai tarybai privalo teikti kandidatus į vicemero ir direktoriaus postus. Ir taryba, ne gyventojai, juos tvirtina.

Taigi socialdemokratų į merus atvestas Vagonis į savo partiją ir mūsų žmones nusišluostė kojas. Mes jo neprašėme skyrių gelbėti, tai jį gelbėti reikėjo…

„Myli – nemyli“ nežais

Gintaras Girštautas

Tarybos narys, tarybos Laisvės sąjungos (liberalų) frakcijos vadovas

Mes, penkiolika tarybos narių, merui pasiūlėme kandidatus į vicemero ir direktoriaus pareigas. Rajono vadovą viešai informavome, jog už abu šiuos kandidatus turi būti balsuojama tame pačiame posėdyje. Jeigu meras teiks tik vieną, į direktorius pasiūlytą, mes nepalaikysime.

blank

Mero teisė ir pareiga – teikti tarybai kandidatus, o tarybos narių teisė – už juos balsuoti ar ne. Jokių kitų kandidatų neieškome, lauksime, ką pateiks meras.

Vasario 23 d. tarybos posėdžiui mes teiksime alternatyvų rajono biudžeto projektą. Parengėme jį socialiai orientuotą, nes pateiktasis, mano nuomone, labiau „draugų biudžetas“. Negaliu pasakyti, kaip situacija klostysis, jeigu vasaryje nebus patvirtinti vicemeras ir direktorius.

Dėl mero viešo kreipimosi… Gerai žinau, kaip buvo atleistas Velykis. Tai jeigu meras viešai meluoja dėl Velykio, kas gali paneigti, kad jis nemeluoja ir kitur?

Precedentas

Kristina Nakutytė

Vyriausybės atstovė Panevėžio apskričiai

Pagal įstatymą, per du mėnesius rajono tarybai neišrinkus kurio vieno politinio pasitikėjimo pareigūno (mero pavaduotojo ar savivaldybės administracijos direktoriaus), įvedamas tiesioginis valdymas: paleidžiama rajono taryba ir skelbiami priešlaikiniai rinkimai. Tačiau yra išlyga. Jei iki eilinių rinkimų liko mažiau nei metai, tiesioginio valdymo klausimas nebūtų keliamas – įstatymų leidėjas numatė, jog nėra tikslinga organizuoti priešlaikinius rinkimus. Savivaldybių tarybų rinkimai vyks 2019 m. vasaryje. Jeigu rajono taryba vasario 23 d. posėdyje nepatvirtins vicemero ir direktoriaus, tą ji galės padaryti kove. Tikiuosi, susitars.

blank

Mero pareiga – tarybos posėdžiui teikti kandidatus į minėtas pareigas. Savo kandidatus posėdyje gali siūlyti ir pozicija, opozicija ar grupė tarybos narių. Tokia sudėtinga situacija, kokia susidarė Rokiškio savivaldybėje, mano praktikoje yra pirmoji. Jei nebus rastas sutarimas dėl šių pareigūnų,  nežinau, prašysiu Vidaus reikalų ministerijos išaiškinimo.

Jeigu vasaryje taryba nepatvirtins rajono biudžeto, rajonas galės naudoti praėjusių metų biudžeto lėšų 1/12 dalį, kaip numato įstatymai. Rajono vadovai ir taryba neturės kitos išeitis, kaip susitarti dėl biudžeto ir jį patvirtinti.

Nebenori komentuoti

Meras Antanas Vagonis, Gimtojo…“ paprašytas komentaro dėl jo viešai išplatino kreipimosi į gyventojus, sakė: „Nenoriu komentuoti.“ Paprašytas pateikti faktų, galinčių pagrįsti kaltinimus, kreipimesi metamus T. Barauskui, paskleistus teiginius bei abejones dėl politiko dorovės, neskaidrios veiklos, grasinimų merui ir ardomosios veiklos, A. Vagonis pakartojo: „Nenoriu komentuoti“ .

Vasario 23 d. rajono tarybos posėdžiui meras teiks tik vieną kandidatūrą – į savivaldybės administracijos direktorius. „Taip, pagal reglamentą mero pareiga – tarybai teikti kandidatus. Tarybos nariai man pateikė du kandidatus į direktoriaus ir vicemero pareigas. Direktoriaus kandidatūrą teiksiu, vicemero – ne. Lauksiu tarybos narių pasiūlymų. Jeigu kandidatai nebus patvirtinti, lauksiu tarybos narių siūlymų kovo mėnesio posėdžiui. Jei nepasiūlys, pasiūlysiu pats. Jeigu nebalsuos… Nesvarstysiu, kas bus, jeigu…“ – pakomentavo A. Vagonis. Apie tai, kad posėdžiui bus teikiamas alternatyvus rajono biudžeto projektas, meras patikino nieko nežinąs.


Iš Lietuvos Respublikos laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo:

„Tiesioginis valdymas negali trukti ilgiau kaip 6 mėnesius, išskyrus atvejus, kai nuo Seimo nutarimo dėl laikino tiesioginio valdymo įvedimo priėmimo iki savivaldybės tarybos kadencijos pabaigos liko mažiau kaip vieneri metai. Šiais atvejais tiesioginis valdymas įvedamas iki savivaldybės tarybos kadencijos pabaigos“.


 

Subscribe
Informuoti apie
guest
14 Komentarai
Naujausius
Seniausius Įvertinimą
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Kazys
Kazys
2018 16 vasario 18:19

Mieli rokiškėnai,manau norint žinoti tiesą apie praeitį Tado geriausia būtų kreiptis į spec.tarnybas.Matote,kad politikai meluoja,kad ir pono Palucko brolis susitepęs 1996m Klaipėdoj,vėliau Italijoj ir t.t. juk rašo laikraščiai,tai gal tegu panagrinėja ir pono Tado asmenybę,nes matosi jau ir į seimą taikysis o mums reikia sąžiningų žmonių.Jei jis apžmeižtas,tai turi atsakyti asmenys kurie tai padarė.

Jonas
Jonas
2018 16 vasario 17:54

Ponas Sauli pasitikėjom Jumis,rinkome į seimą,bet pasirodo ir Jūs meluojate,juk visi juodupėnai žino,kožna gryčia ten žino kuom užsiiminėjo Tadas su tėvais,nebepūskit miglos į akis nes susitepėte jau melu,ir kol Barauskas valdys jūsų partiją nebetikės jokie rajono žmonės,o gal jums tas pats,atbuvote savo ,pensija gera o toliau kaip bus taip bus,bet ar tada sąžinė(jei dar yra)neužgrauž,kad ir Jūs prisidedate prie melo gelbėdami Barauską.Žinoma mes matome,kad ir meras ne toks turėtų būti,bet kad su tokiu kraičiu vadovautų Barauskas,neleiskit senieji socdemai,leiskit tikėt jumis,juk visą gyvenimą jumis tikėjom,o dabar labai skaudu

Merui
Merui
2018 16 vasario 16:07

Jei jau toks skaidrus tada manau nebus sunku atsakyti i keleta klausimu.Kodel savivaldybes automobilis vasara vaziuoja i Jurmala,kodel stovi prie Spektro,kodel sekmadieni matau prie Iki parduotuves?Kokius svarbius klausimus ten rajonui jis sprendzia,tad pries pradedant pletkus,gal pirma i veidrodi paziurekit…Jei jau vadovaujantis pletkais,kas Rokiskyje supirkdavo vogtus telefonus,pletkina kad dalyvavo ir musu meras….Tad nesivadovaukit tik pletkais ir pradziai jei norit,kad maziau is jusu juoktusi,atleiskit savo vairuotoja,nes visas Rokiskis zino sito individo praeiti ir juokiasi,kas nebebuvo solidesniu zmoniu?Nes dabar Rokiskyje jau sklando fraze-Koks vairuotojas,toks ir meras,tad darykit isvadas,nes ju nepadares jus jau kasat sau politinio lavono duobe….

Partietė
Partietė
2018 16 vasario 8:52

Nieko nebesuprantu. Prieš trejetą gal metų buvo prašoma gal geriau įkalbinėjami patarėjos balsuoti už buvusį seimo narį, kad vėl patektų į seimą. Prašinėjo daugumos salėje susirinkimo metu. Buvo atsakyta, kad norim permainų. Nubalsavus už permainas buvo ašarų kalnai, apkalbama, koks blogas kandidatas, kad užsiima negerais dalykais, kad seimūnas vežiojo kartu su savim visur, o va dabar jis smogė iš pasalų, kad užsiaugino priešą.
O dabar ką šneka buvęs seimūnasų?
Suprantu tik viena, kad politika šlykštus dalykas…
Net bloga nuo šitų intrigų ir melų.
Su švente gerbiamieji!

Henka
2018 16 vasario 4:13

Kodel komunai tebevadovauja kontrabandistas didele paslaptis.. Gal taip atsiskaitoma uz suteiktas paslaugas.

Merui
Merui
2018 16 vasario 1:15

Tas toks ar kitoks,bet viska pasako apie mero morale jo vairuotojas,gal mere pasipasakosit kaip valdiska masina vaziavo i Jurmala,kaip sekmadieniais,juk jums laisva,kazkodel si masinele vaziuoja palei prekybos centrus.As neginu jusu oponento,bet ar esat toks skaidrus?

susidūriau, pamačiau
susidūriau, pamačiau
2018 15 vasario 21:18

Saulis labai neteisingas žmogus , jį reikėtų varyt namo ir viešumoje neberodyti.

Mėnulis
Mėnulis
2018 15 vasario 17:56

Meras kalba, meras žino. Kur tik nebūna intrigų. Jei prabilo su tikslu informuoti visuomenę, vadinasi reikalai yra rimti. Per toli nuėjo apetitas valdyti merą. Susidaro nuomonė, kad savivaldybės taryboje vieninteliai tikslai kas ką ir kaip ištaisys. Negalima siūlyti asmens, praradusio mero pasitikėjimą. Ko siekia tarybos nariai tą darydami? Konfliktų gilėjimo. kaip jie dirbs???? kartu.Man atrodo, kad jau valdžios rūdys baigia suėsti juos pačius. Ką rinksime kituose rinkimuose? Va tai turi mums, rinkėjams, rūpėti. O ten jau padėtis nebepasitaisys. Barauską glosto Saulis, nes jo buvęs ginklanešys. Manau, kad ne be Saulio pastarajam išaugo sparnai. Socdemai byra ir triaušėja nuo pat Vilniaus.Vidinės… Skaityti daugiau »

444
444
2018 15 vasario 16:18

Gaila miesto ir tiek. Butu gerai spyna ant savivaldybes uzdet,kad nei vienas klounas neuzeitu.

Giedrė
Giedrė
2018 15 vasario 16:17

Paskutinė pastraipa yra pati taikliausia. Tik tiesioginis valdymas. Laikas išvaikyti šitą skandalistų tarybą.

Smalsutis
2018 15 vasario 15:49

Kas per etatinė patarėja ir 5 visuomeniniai patarėjai, kad nepataria merui kaip diplomatiškai elgtis?

Jonas
Jonas
2018 15 vasario 14:39

Taigi Tadas cigaretėmis prekiavo bet kokiu oru.

Petras
Petras
2018 15 vasario 13:53

Vytautas apsimeta, kad nežino nieko apie kontrabandistą, o kokiais motyvais jis jį nušalino rinkimuose į Seimą. Vytauto meilė sovietinių karininkų diržams žinoma, apsimeta, kad nežino kontrabandisto darbelių. Kontrabandistui ne vieta savivaldoje.

Smalsutis
2018 15 vasario 13:50

Mano nuomone meras dar neišaugo iš trumpų kelnių amžiaus.

Rekomenduojami video: