Lina DŪDAITĖ

1947-ieji šaliai ir rajonui buvo sunkių pokario permainų metai: kovodami su laisvės kovotojais, sovietiniai okupantai naudojo ne tik karinę jėgą, bet ir naikino laisvos visuomenės garantą – privačią nuosavybę. Stiprėjo kolektyvizacija, pyliavų kontrolė.

Laikraščio veidas

Nuo 1947-ųjų pradžios laikraštį „Tarybinis Rokiškis“ redagavo atsakingasis redaktorius Anatolijus Fainbliumas. Liepą už laikraštį atsakingas buvo redaktoriaus pavaduotojas P.Bagackas.
Redakcija buvo įsikūrusi centrinėje miesto aikštėje, 28-ajame name. Nurodytas netgi jos telefono numeris – 18. Laikraštį spausdino jo paties spaustuvė, tiražas svyravo nuo 5 iki 6 tūkst. egzempliorių.

Kiti „Tarybinio Rokiškio“ darbuotojai savo pavardžių vis dar neviešino. Straipsnius ar žinutes jie pasirašydavo tiesiog „T.R. koresp.“. Pirmasis korespondento K. Kairėno pasirašytas straipsnis „Būsimieji specialistai“ dienos šviesą išvydo kovo 13 d.
Laikraštis išgyveno ne pačius lengviausius laikus. Nors popieriaus jau netrūko, tačiau ne visuomet užtekdavo reikiamų šriftų ir jų raidžių. Todėl net keliolika kartų antraštėmis jis kvietė rinkti „Lietuvos TSR Aukščiausiaja Taryba“, agitavo „Už komunistų ir nepartinių bloko pergale“, ragino „Sustiprinti žemės ūkio kooperatinių draugijų darba“.

Gana įdomus buvo ir laikraščio maketas. Jame nestigo vadinamųjų „kojų“ (straipsnių straipsniuose, straipsnio skilčių, gerokai ilgesnių už kitas). Nuo liepos 1 d. maketas buvo gerokai atnaujintas – laikraščio skiltys atskirtos ryškiais juodais brūkšniais. Toks jis išliko iki metų pabaigos.
„Tarybiniame Rokiškyje“ pasirodydavo vis daugiau nuotraukų, dažniausiai jose – „broliškų respublikų“ mokslo, pramonės ar žemės ūkio pasiekimai, stalininio penkmečio pirmūnai. Fotografijų iš rajono gyvenimo 1947 m. dar nebuvo. Itin puošnus ir gausiai iliustruotas išleistas gegužės 5-osios numeris, skirtas Lenino 77-osioms gimimo metinėms. Toks pat puošnus ir gausus nuotraukų buvo ir gegužės 9-osios – Pergalės dienos – laikraštis.
Birželio 26 d. pasirodė „Literatūrinis puslapis“, kurį parengė „Tarybinio Rokiškio“ redakcijos literatūrinis ratelis. Jame spausdinta jaunų poetų kūryba, St. Macio straipsnis apie Maironį ir M. Tijūno parengta „Kultūrinė kronika“ apie apskrities saviveiklos ratelius. Toks puslapis pasirodydavo maždaug kas dvi savaites, jame spausdinti įvairių šalies ir rajono rašytojų bei poetų kūriniai.
O štai lapkričio 22-24 d. rokiškėnai džiaugėsi kasdien leidžiamu laikraščiu. Tik žinių jame buvo maža – visi trys numeriai buvo užpildyti apskrities rinkimų komisijų sąrašais.

Rajono aktualijos

Žinutėje „Sužibo Iljičiaus lemputės Obeliuose“ (1947 m. sausio 14 d.) skelbiama, kad Obeliuose užbaigti elektrinės atstatymo darbai ir ši ėmė gaminti elektrą. „Tokiu būdu Obeliuose sužibo Iljičiaus lemputės, kuo gyventojai yra labai patenkinti. Be to, esant elektros energijai, miestelyje pradėjo veikti kino teatras“, – rašoma straipsnyje.

Pasirodė pirmieji reportažai iš Rokiškio teismo salės. Juose buvo rašoma apie Rokiškio apskrities grūdų paruošų kontoros nesąžiningą taksiruotoją Kazį Melaną, kuris klastojo grūdų prievolės pristatymo kvitus. Juos įtariamasis pardavinėjo ūkininkams, vengiantiems grūdų pyliavų. Už tai Rokiškio teismas K. Melaną nubaudė 10 metų laisvės atėmimo, turto konfiskacija bei rinkimų teisės suvaržymu 5 m. Nubausti buvo ir jo bendrininkas bei ūkininkai, įsigiję klastotus kvitus. Pastarieji ištremti 3-5 m.

Liepą pasirodė žinutė ir apie kriminalines bylas. Vladimiras Roščinskis buvo teisiamas už pavogtą dviratį, karinį ir civilinį kostiumus, avalynę, baltinius. Jis nuteistas 10 m. pataisos darbų stovyklos. Už turgadienį pavogtą portfelį su medžiaga ir odiniais padais Vasilijus Ivanovas užsidirbo 5 m. pataisos darbų stovykloje. Vytautas Kairys buvo kaltinamas pavogęs kalvio ir šaltkalvio įrankius, išplėšęs du bičių avilius, išžudęs bites ir pagrobęs medų. Jam skirta 8 m. pataisos darbų stovyklos.

Kol rajono liaudis užsiėmė politika, laikraščio puslapiuose beveik nebeliko vietos kultūriniam ir sportiniam gyvenimui. Štai pirmoji sporto žinutė – skelbimas apie atšaukiamas arklių lenktynes ant Obelių ežero ledo – pasirodė tik sausiui įpusėjus. Kita žinutė, skirta šaškių turnyrui, dienos šviesą išvydo kovo pradžioje.
Birželio pradžioje laikraštis ėmė spausdinti Rokiškio ir Obelių kino teatrų repertuarą. Rokiškėnams buvo siūlomi tokie filmai: „Bekraitė“, „Admirolas Nachimovas“, „Vasilisa gražioji“, „Vardan gyvenimo“, „Daina apie Rusiją (amerikoniška)“, „Pavasario valsas“ bei „Oriolo mūšis“. Pastarasis buvo įgarsintas lietuviškai.
O štai rajono įmonių ir tarybinių ūkių skelbimuose būta įdomių dalykų. Rokiškio tarybinis ūkis skelbė, kad savo kergimo punkte turi sunkiųjų ardėnų veislės bei Orlo risokų (turėtų būti Orlovo ristūnų) eržilų. Kam sunkiu pokario pyliavų ir pašarų stygiaus metu rajono ūkininkams prireikė pastarosios sportinės jojamųjų veislės kumeliukų, Dievas žino. Po gero mėnesio pasirodė straipsnis,  kad minėtame ūkyje steigiama ristųjų žirgų ferma. Joje buvo 11 ristūnų eržilų, 32 kumelės ir 3 kumeliukai. Grynaveisliai sportiniai žirgai buvo skirti gerinti vietinių arklių veislę.

Kūrė tarybinį kaimą

1947-aisiais šalies valdžia ėmėsi esminių žemės ūkio pertvarkymų: užsimota naikinti viensėdžius ir gyventojus varyti atgal į kaimus. Todėl sausio 18 d. pasirodė Rokiškio apskrities vyriausiojo žemės tvarkytojo inžinieriaus J.Buciaus straipsnis „Naujakuriai savo sodybas kurs kaimais“.

„Individas, išsiskyręs iš visuomeninio bendradarbiavimo arba nuo jo nutolęs, tampa asocialus, egoistas, kuriam visuomenės reikalai nerūpi. Viensėdžio gyventojas vis daugiau nutolsta nuo bendruomenės gyvenimo. Kaime gi bendravimo sąlygos palankios, ir todėl kaimo gyventojas labiau visuomeniškas“, – motyvus naikinti vienkiemius įvardijo autorius.
Anot jo, nauji kaimai turi būti tautiniai pagal savo formą ir socialistiniai pagal turinį. Naujojo kaimo pavyzdžiu turėjo tapti… Kavoliškis.

Kandidatavo net J.Stalinas

1947-ųjų vasario 9-ąją buvo numatyti pirmieji pokario rinkimai į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą. Dar sausio 14 d. „Tarybinis Rokiškis“ pačioje svarbiausioje pirmojo puslapio vietoje paskelbė, kad Vilniaus 11-ojoje rinkimų apygardoje kandidatu buvo iškeltas Josifas Stalinas.
Laikraštis, kaip ir visi to meto leidiniai, aktyviai agitavo dalyvauti rinkimuose ir balsuoti už komunistų ir nepartinių bloko kandidatus. Maža to, „Tarybinis Rokiškis“ ėmėsi skaitytojus supažindinti ir su „Juodosios klerikalinės reakcijos seimais“ (1947 m. sausio 7 d.). Straipsnyje itin neobjektyviai buvo aprašoma tarpukario Lietuvos parlamentarizmo istorija.
Laikraštis spausdino kandidatų biografijas, rinkimų apylinkių komisijų darbų aprašymus, o pasyviausias kritikavo.